СМЈЕР 2 – Машинске конструкције и развој производа (МКРП)

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В ЛВ
1. МС-06-1-023-5 Основи аутоматског управљања О 5 3 2 0 6
2. МС-06-2-028-6 Механика 4 О 5 2 2 0 5
3. МС-06-1-025-5 Техника мјерења О 5 2 1 1 5
4. МС-06-1-026-5 Основи конструисања О 5 2 2 0 5
5. МС-06-1-079-5 Преносници снаге О 5 3 0 2 5
6. МС-06-2-080-5

МС-06-2-081-5

.1 Заварене машинске конструкције И 5 2 2 0 4
.2 Машински спојеви
7. МС-06-1-030-6 Транспортна средства О 6 3 2 0 6
8. МС-06-1-082-6 CAD-Геометријско моделирање О 6 2 0 3 6
9. МС-06-1-083-6 Конструкција алата О 6 3 2 0 6
10. МС-06-1-084-6 Конструкција возила О 6 3 2 5
11. МС-06-2-085-6

МС-06-2-086-6

.1 Теорија механизама И 6 2 2 0 5
.2 Вибрације и бука
12. МС-06-1-101-6 Стручна пракса О 6 0 0 0 2
УКУПНО: 27 17 6 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В ЛВ
1. МС-06-2-049-8 Хидраулика и пнеуматика О 7 2 2 0 5
2. МС-06-1-087-7 Развој машинских система О 7 3 2 0 5
3. МС-06-1-088-7 Метод коначних елемената О 7 2 0 2 5
4. МС-06-1-039-7 Управљање квалитетом О 7 2 2 0 5
5. МС-06-2-089-7

МС-06-2-090-7

.1 Грађевинске и рударске машине И1 7 2 2 0 5
.2 Лифтови и жичаре
6. МС-06-2-091-7

МС-06-2-092-7

.1 Технологија процеса обраде И2 7 2 2 0 5
.2 Машине за обраду резањем
7. МС-06-1-093-8 CAD-Конструисање уз помоћ рачунара О 8 2 0 3 5
8. МС-06-1-094-8 Мехатроника О 8 3 0 2 5
9. МС-06-1-095-8 Испитивање конструкција О 8 3 0 2 5
10. МС-06-2-096-8

МС-06-2-097-8

.1 Инжењерска економија И3 8 2 2 0 5
.2 Технички прописи и стандарди
11. МС-06-2-098-8

МС-06-2-099-8

.1 Интегрални развој производа И4 8 2 1 1 5
.2 Виртуелни развој производа
12. МС-06-1-102-8 Завршни рад B.Sc О 8 2 0 0 5
УКУПНО: 27 13 10 60
УКУПНО ECTS (ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ГОДИНА): 240

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.