СМЈЕР 1 – Производно машинство (ПМ)

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В
23. О-5.5-ЗП.23 Основи аутоматског управљања О 5 45 30 6
24. О–5.5–ЗП.24 Транспортна средства О 5 45 30 5
25. О–5.4–ПМ.1 Обрада резањем О 5 30 30 5
26. О–5.5–ПМ.2 Механика 4 (Осцилације) О 5 30 30 5
27. О–5.4–ПМ.3 Заваривање и термичка обрада О 5 30 30 5
28. И–5.4–ПМ.1 .1 Неконвенц. поступци обраде И 5 30 15 4
.2 Предузетничко инжењерство
29. О–6.4–ПМ.4 Техника мјерења О 6 30 30 5
30. О–6.4–ЗП.25 Економика и организација производње О 6 45 30 5
31. О–6.5–ПМ.5 Обрада деформисањем О 6 45 30 5
32. О–6.4–ПМ.6 Алати и прибори О 6 30 30 5
33. И–6.4–ПМ.2 .1 Дизајн уз подршку рачунара И 6 30 30 5
.2 Инжењерски дизајн
34. И–6.4–ПМ.3 .1 Метод коначних елемената И 6 30 30 5
.2 Рачунарске симулације
35. О-6.0-СП.1 Стручна пракса О
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 420 345
УКУПНО ECTS 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В
36. О–7.4–ПМ.7 Пројектовање производних система О 7 30 30 5
37. О–7.5–ПМ.8 Машине алатке О 7 45 30 5
38. О–7.4–ПМ.9 Управљање квалитетом О 7 30 30 5
39. О–7.4–ПМ.10 Развој машинских система О 7 30 30 5
40. И–7.4–ПМ.4 .1 Индустријска складишта И 7 30 30 5
.2 Унутрашњи транспорт
41. И–7.4–ПМ.5 .1 Интегрисани менаџмент системи И 7 30 30 5
.2 Управљање пројектима
.3 Хидраулика и пнеуматика
42. О–8.4–ПМ.11 Одржавање техничких система О 8 30 30 5
43. О–8.4–ПМ.12 Аутоматизација производних система О 8 30 30 5
44. О–8.5–ПМ.13 Мехатроника О 8 45 30 5
45. И–8.4–ПМ.6 .1 Флексибилни технолошки системи И 8 30 30 5
.2 Виртуално пројектовање производа
46. И–8.4–ПМ.7 .1 Интегрални развој производа И 8 30 30 5
.2 Компјутерско управљање машинама алаткама
.3 Пројектовање технолошких поступака
47. О–8.5–З.1 Завршни рад B.Sc О 8 30 30 5
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 390 360
УКУПНО ECTS 60
УКУПНО ECTS (ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ГОДИНА) 240

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.