Наставно особље

Листа стално запослених наставника и сарадника

Листа наставника и сарадника са других организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву

  1. Доц. др Маријана Ћосовић, ЕТФ Источно Сарајево
  2. Проф. др Видан Говедарица, ЕТФ Источно Сарајево
  3. Проф. др Слободан Лубура, ЕТФ Источно Сарајево
  4. Доц. др Сузана Марковић, ФПЕ Бијељина
  5. Проф. др Владимир Владичић, Филозофски факултет Источно Сарајево
  6. Aсс. Никола Кукрић, ЕТФ Источно Сарајево

Листа наставника и сарадника у допунском раду