Наставно особље

Листа стално запослених наставника и сарадника

Листа наставника и сарадника са других организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву

  1. Доц. др Никола Давидовић ЕТФ Источно Сарајево
  2. Проф. др Видан Говедарица, ЕТФ Источно Сарајево
  3. Проф. др Слободан Лубура, ЕТФ Источно Сарајево
  4. Доц. др Божица Јовић  Филозофски факултет Источно Сарајево
  5. Проф. др Владимир Владичић, Филозофски факултет Источно Сарајево
  6. Aсс. Никола Кукрић, ЕТФ Источно Сарајево

Листа наставника и сарадника у допунском раду

Листа наставника у хонорарном радном односу