СМЈЕР 1 – Производно машинство (ПМ)

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В ЛВ
1. МС-06-1-023-5 Основи аутоматског управљања О 5 3 2 0 6
2. МС-06-1-024-5 Организација и управљање производњом О 5 3 2 0 5
3. МС-06-1-025-5 Техника мјерења О 5 2 1 1 5
4. МС-06-1-026-5 Основи конструисања О 5 2 2 0 5
5. МС-06-1-027-5 Заваривање и термичка обрада О 5 2 1 1 5
6. МС-06-2-028-6

МС-06-2-029-6

1.Механика 4 (Осцилације) И 5 2 1 0 4
2. Механика машина (механизми)
7. МС-06-1-030-6 Транспортна средства О 6 3 2 0 6
8. МС-06-1-031-6 Обрада деформисањем О 6 3 1 1 6
9. МС-06-1-032-6 Алати и прибори за обраду резањем О 6 3 2 1 6
10. МС-06-1-033-6 Обрада резањем О 6 3 1 1 5
11. МС-06-2-034-6

МС-06-2-035-6

CAD-3D моделовање И 6 2 0 2 5
.2 Моделовање и симулације 2 2 0
12. МС-06-1-101-6 Стручна пракса О 6 0 0 0 2
УКУПНО: 28 17 7 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В ЛВ
1. МС-06-1-036-7 Пројектовање производних система О 7 3 2 0 5
2. МС-06-1-037-7 Машине алатке О 7 3 1 1 6
3. МС-06-1-038-7 Компјутерско управљање машинама алаткама О 7 2 0 2 5
4. МС-06-1-039-7 Управљање квалитетом О 7 2 2 0 5
5. МС-06-2-040-7

МС-06-2-041-7

.1 Неконвенционални поступци обраде И1 7 2 2 0 4
.2 Технички прописи и стандарди
6. МС-06-2-042-7

МС-06-2-043-7

.1 Алати за обраду деформисањем И2 7 2 2 0 5
.2 Машине за обраду деформисањем
7. МС-06-1-044-8 Одржавање техничких система О 8 2 2 0 5
8. МС-06-1-045-8 Аутоматизација производних система О 8 3 1 1 5
9. МС-06-1-046-8 Флексибилни технолошки системи О 8 2 0 2 5
10. МС-06-2-047-8

МС-06-2-048-8

.1 Мехатроника И3 8 2 0 2 5
.2 Индустријски регулатори
11. МС-06-2-049-8

МС-06-2-050-8

.1 Хидраулика и пнеуматика И4 8 2 2 0 5
.2 Интегрални развој производа
12. МС-06-1-102-8 Завршни рад B.Sc О 8 2 0 0 5
УКУПНО: 27 14 8 60
УКУПНО ECTS (ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ГОДИНА): 240

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.