Центар за термоенергетику и процесно машинство

Руководилац центра: доц. др Давор Милић

Центар ЦЕТЕП има за циљ виши степен организованости за рјешавање одрживог развоја на основу постојеће стручне оспособљености и даљег напредовања. Такође, могуће је дати значајан допринос образовању постојећих инжењера.

Задатак центра је кординација и учешће у пројектима за реализацију научно стручних послова у области термоенергетике и процесног машинства.

Уже области дјеловања ЦЕТЕП-а су:

 • термоенергетска и процесна постројења,
 • термотехничке инсталације,
 • климатизација, гријање и хлађење,
 • даљинско гријање,
 • термоенергетска опрема: размјењивачи, кондензатори, испаривачи, котлови, расхладни торњеви, топлотне пумпе,
 • термоенергетска, термотехничка и процесна мјерења,
 • обновљиви извори енергије: соларна, геотермална, хидроенергија малих токова, вјетроенергија, биомаса,
 • постројења за пречишћавање,
 • рециклажа отпада,
 • енергијска ефикасност,
 • системи заштите околине.