СМЈЕР 3 – Енергетско процесно машинство (ЕПМ)

ТРЕЋА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В ЛВ
1. МС-06-1-023-5 Основи аутоматског управљања О 5 3 2 0 6
2. МС-06-2-051-5 Компјутерске симулације процеса О 5 2 2 0 5
3. МС-06-1-052-5 Транспортни процеси О 5 3 2 0 5
4. МС-06-1-053-5 Увод у енергетику и процесну технику О 5 2 2 0 5
5. МС-06-1-054-5 Технологија обновљивих извора енергије О 5 2 2 0 5
6. МС-06-2-055-5

МС-06-2-103-5

1. Транспорт флуида цијевима И 5 2 1 0 4
.2 Транспортна средства
7. МС-06-1-057-6 Топлотни и дифузиони апарати О 6 3 2 0 6
8. МС-06-1-058-6 Уљна хидраулика и пнеуматика О 6 2 2 0 6
9. МС-06-1-059-6 Пећи у индустрији О 6 3 2 0 6
10. МС-06-1-060-6 Процеси и опрема за заштиту животне средине О 6 3 2 0 5
11. МС-06-2-061-6

МС-06-2-062-6

.1 Економика и организација производње И 6 2 2 0 5
.2 Сушење и хидротермички процеси
12. МС-06-1-101-6 Стручна пракса О 6 0 0 0 2
УКУПНО: 27 21 0 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В ЛВ
1. МС-06-1-063-7 Термоенергетска постројења О 7 2 2 0 5
2. МС-06-1-064-7 Гријање и вентилација О 7 3 2 0 5
3. МС-06-1-065-7 Пројектовање процесних система О 7 2 2 0 5
4. МС-06-1-066-7 Енергетско процесна мјерења и управљање О 7 2 1 1 5
5. МС-06-2-067-7

МС-06-2-068-7

.1 Хемијске и биохемијске операције и апарати И1 7 2 2 0 5
.2 Технологија рециклаже отпада
6. МС-06-2-069-7

МС-06-2-071-7

.1 Турбине у индустрији И2 7 2 2 0 5
.2 Пумпе, компресори и вентилатори
7. МС-06-1-072-8 Техника климатизације О 8 3 2 0 5
8. МС-06-1-073-8 Расхладна постројења О 8 2 2 0 5
9. МС-06-1-074-8 Механичке операције и уређаји О 8 3 2 0 5
10. МС-06-2-075-8

МС-06-2-076-8

.1 Когенерација и системи даљинског гријања И3 8 2 2 0 5
.2 Котлови у индустрији
11. МС-06-2-077-8

МС-06-2-078-8

.1 Техника пречишћавања гасова И4 8 2 2 0 5
.2 Горива и мазива
12. МС-06-1-102-8 Завршни рад B.SC О 8 2 0 0 5
УКУПНО: 27 21 1 60
УКУПНО ECTS (ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ГОДИНА): 240

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.