Мисија и циљеви

Машински факултет Источно Сарајево, као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву организује и изводи академске студијске програме на сва три циклуса студија, те развија научни и стручни рад у научном и образовном подручју Инжињерство и технологија.

Мисија Факултета је стално иновирање наставних садржаја уз примјену савремених метода и техника едукације и да кроз истраживачки процес образује младе и квалитетне стручњаке у области машинских наука способне да буду лидери у развоју индустрије региона и шире. Образовање на Машинском факултету обухвата читав спектар развоја модерне и савремене технологије усклађен са Европским трендовима, идеално постављен за практичну професију, али и као основа за дјелотворне креативне радове.
Улога Машинског факултета је да осмисли, испита и развије иновације у области инжењерских односно техничких наука и да кроз научну и техничку подршку помаже развој региона и шире.

Циљ нам је да се  Машински факултет развије у модерну европску високошколску институцију признату по својим научним и научно-истраживачким достигнућима и достигнућима свршених студената и постдипломаца у области машинске технике.