Обрасци

I ЦИКЛУС СТУДИЈА

Студенти који су стекли услове за обављање студентске стучне праксе, требају се јавити продекану за наставу и студентска питања са попуњеним обрасцем (Образац пријаве за обављање студентске стручне праксе).

Машински факултет Источно Сарајево има потписане Споразуме о сарадњи са привредним субјектима које можете погледати овјде.