Библиотека

Библиотека Машинског факултета Источно Сарајево је посебна јединица намјењена потребама наставе и научно-истраживачког рада коју могу користити наставно особље и студенти. Библиотека Машинског факултета Источно Сарајево садржи преко 6000 библиотечких јединица, монографских и серијских публикација. Библиотека, такође, садржи и преко 450 докторских, магистарских, мастер и дипломских радова. Корисници библиотеке имају на располагању читаоницу која одговара потребама Машинског факултета.