Научне конференције и скупови

Машински факултет Источно Сарајево организатор је два научна скупа:

Као коорганизатор Машински факултет Источно Сарајево учествује у организацији научних скупова:

COMETa

Више информација о конференцији доступно на сајту конференције www.cometa.rs.ba

QFEST

Зборник радова са националне конференције QFEST 2017 можете пронаћи овдје.

Зборник радова са интернационалне конференције QFEST 2017 можете пронаћи овдје.

Више информација о конференцији доступно на сајту конференције www.qfest.rs.ba

IIZS Conference

Машински факултет учествује као коорганизатор међународне научне конференције IIZS Conference (Организатор: Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин).

IRMES

Машински факултет био је организатор четврте међународне конференције “IRMES 2002”. Такође, Машински факултет учествовао је као коорганизатор међународне научне конференције “IRMES 2017”.

Више информација о конференцији IRMES можете пронаћи на званичном сајту конференције.