Упис студената у академску 2023/24. годину

ИНФОРМАТОР

Информације о Машинском факултету Источно Сарајево.

Добродошли!
Упис 2023/24. година

ВАЖНИ ДАТУМИ

Тачан датум уписа студената на Универзитете прописује Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво. У наставку су дати датуми за упис у академску 2023/24.

ПРВИ ЦУКЛУС СТУДИЈА

Предаја докумената

од 19.06.2023. до 23.06.2023. године

Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

(1) извод из матичне књиге рођених;

(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (или овјерену копију уколико кандидати конкуришу на два или више студијских програма у складу са тачком 9.11. Kонкурса, с тим да се оригинали достављају на увид приликом предаје докумената);

(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

Инструкције за уплату можете преузети овдје или добити у студентској служби приликом предаје докумената.

Пријемни испит

26.06.2023. године у 9:00 часова

Објављивање резултата пријемног испита

до 29.06.2023. године до 14:00 часова

Упис примљених кандидата

од 03.07.2023. до 07.07. 2023. године

Приликом уписа кандидат је дужан приложити сљедеће документе, и то:

  • Двије фотографије димензија 50 x 60 mm;
  • Доказ о уплати семестра и административних трошкова. Инструкције за уплату можете преузети овдје или добити у студентској служби приликом предаје докумената.

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Пријемни испит ће се одржати у другој половини октобра 2023. године.

Предаја докумената

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
(4) увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију;
(5) наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
(6) доказ о уплати административних трошкова уписа. Инструкције за уплату можете преузети овдје или добити у студентској служби приликом предаје докумената.;

Објављивање резултата конкурса

Упис примљених кандидата

Приликом уписа кандидат је дужан приложити сљедеће документе, и то:

  • Двије фотографије димензија 50 x 60 mm;
  • Доказ о уплати семестра и административних трошкова. Инструкције за уплату можете преузети овдје или добити у студентској служби приликом предаје докумената.

ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Предаја докумената

Објављивање резултата конкурса

Упис примљених кандидата

Конкурс за упис

Све информације о конкурсу можете прочитати ОВДЈЕ

Пријемни испит

Збирка рјешених задатака

Збирку рјешених задатака из математике за пријемни испит можете преузети ОВДЈЕ.

Бесплатна припремна настава

Машински факултет Источно Сарајево организује припремну наставу из математике за полагање пријемног испита за упис студената у прву годину студија у академској 2023/2024. години.

Припремна настава ће се одржати од 19.06. до 21.06.2023. године са почетком у 09:00 часова.

Машински факултет награђује успјешне ученике

Машински факултет Источно Сарајево кандидате који су током средњошколског образовања освојили једно од прва три мјеста на републичком или регионалном такмичењу из математике, физике, механике или компјутерског конструисања ослобађа полагања пријемног испита и признаје им се максимални број бодова. На овај начин Факултет подржава труд и рад будућих студената.

Наши студенти о нама

Зашто изабрати машинство?

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Пошаљите нам поруку на адресу е-поште studentskasluzba-maf@ues.rs.ba или попуните образац на страници за контакт