Испитни рокови

ОПШТИ ПОДАЦИ

Машински факултет Источно Сарајево објављује испитне термине за следеће испитне рокове у академској 2023/2024 години:

Јануар-фебруар, април, јун-јул, септембар, октобар, апсолвентске рокове (март,мај)

  • Испити за први циклус студија почињу у 10:00 часова, осим априлског и октобарског рока, као и апсолвентских рокова када почињу у 13:00 часова
  • Испит из наставних предмета Математика 3 почиње у 13:00 часова, осим априлског и октобарског рока када почиње у 18:00 часова
  • У академској 2023/24 испит из наставног предмета Математика 1 почиње у 13:00 часова, осим априлског и октобарског рока када почиње у 18:00 часова
  • Испити за други циклус студија почињу у 13:00 часова, осим априлског и октобарског рока, као и апсолвентских рокова када почињу у 15:00 часова
  • У дане одржавања ННВ Машинског факултета испити који су заказани за 13:00 часова почињу у 14:00 часова
  • Испите је обавезно потребно пријавити
  • Испити се пријављују искључиво електронским путем
  • Пријава испита ван термина за пријаву се наплаћује према Трошковнику УИС
  • Бројеви учионица за одржавање испита ће бити објављени на огласној плочи

ТЕРМИНИ ИСПИТА