Прва и друга година – заједнички предмети

ПРВА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В
1. О–1.5–ЗП.1 Математика 1 О 1 45 30 6
2. О–1.5–ЗП.2 Механика 1 (Статика) О 1 45 30 6
3. О–1.5–ЗП.3 Инжењерска графика О 1 30 45 6
4. О–1.5–ЗП.4 Информатика и програмирање О 1 30 45 6
5. О–1.5–ЗП.5 Машински материјали 1 О 1 45 30 6
6. О–2.5–ЗП.6 Математика 2 О 2 45 30 6
7. О–2.5–ЗП.7 Механика 2 (Кинематика) О 2 45 30 6
8. О–2.5–ЗП.8 Отпорност материјала 1 О 2 45 30 6
9. О–2.5–ЗП.9 Основи менаџмента О 3 30 15 4
10. О–2.3–ЗП.10 Машински материјали 2 О 2 30 15 4
11. О–2.2–ЗП.11 Енглески језик 1 О 2 15 15 2
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 420 330
УКУПНО ЕЦТС 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.

ДРУГА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В
12. О–3.5–ЗП.12 Математика 3 О 3 45 30 6
13. О–3.5–ЗП.13 Механика 3 (Динамика) О 3 45 30 6
14. О–3.5–ЗП.14 Машински елементи 1 О 3 45 30 6
15. О–3.5–ЗП.15 Отпорност материјала 2 О 3 45 30 6
16. О–3.3–ЗП.16 Електротехника О 2 45 30 6
17. О–3.2–ЗП.17 Енглески језик 2 О 3 15 15 2
18. О–4.5–ЗП.18 Термодинамика О 4 45 30 6
19. О–4.5–ЗП.19 Механика флуида О 4 45 30 6
20. О–4.5–ЗП.20 Машински елементи 2 О 4 45 30 6
21. О–4.5–ЗП.21 Производне технологије О 4 45 30 6
22. О–4.5–ЗП.22 Нумеричке методе у инжењерству О 4 45 30 6
УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ: 450 300
УКУПНО ЕЦТС 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.