Лабораторија за заваривање и испитивање материјала

Руководилац лабораторије: Проф. др Милија Краишник
Контакт: 057/340-847, лок. 106
Е-пошта: milija.kraisnik@ues.rs.ba

Опрема и дјелатности лабораторије:

1. Индустријска AC/AD машина за TIG и REL поступак заваривања – тип MagicWave Comfort 3000 – 2 радна мјеста

Дигитално контролисани TIG-AC/DC извор напајања

Мобилна употреба у хемијској, процесној и машинској индустрију

Заваривање високо и ниско легираних челика, алуминијума и његових легура, као и обојених метала

Намјењена је за реализацију TIG-DC,TIG-AC/DC и REL поступака заваривања

2. Индустријска машина за MIG и MAG поступак заваривања – тип TransPuls 3200 Synergic – 2 радна мјеста

У потпуности дигитализован и микропроцесорски управљан MIG / MAG извор напајања са снагом од 320 А

Заваривање у ваздухопловној, аутомобилској, хемијској, процесној, машинској индустрији и сл.

Компоненте које се заварују: алуминијум, Cr-Ni челик, конструкциони челик и специјални метали

3. Преносива MMA & TIG машина за заваривање – тип TransPocket 1500 TIG – 1 радно мјесто

Гарантује стабилност рада и изабране параметре заваривања

За заваривање конструктивних челика, нерђајућих челика, алуминијума, сивог лива, специјалних материјала

Подручје примјене/поступци:

TIG-DC заваривање са микропроцесорском контролом контактног паљења лука и специјалном функцијом завршне струје – TIG Comfort Stop /TCS/ уз регулацију струје заваривања на самом TIG-горионику.

TIG-DC заваривање пулсирајућом струјом са микропроцесорском контролом контактног паљења лука и специјалном функцијом завршне струје – TIG Comfort Stop /TCS/ уз регулацију струје заваривања на самом TIG-горионику.

REL заваривање свим типовима обложених електрода до ∅ 4,0 mm.

REL заваривање целулозним електродама, вертикално на доле, до ∅ 4,0 mm.

4. Уређај за сјечење плазмом – тип PowerMax 45 – 1 радно мјесто

Најраспрострањенија преносива машина за плазма сјечење на тржишту са широким сетом могућности

5. Опрема за гасно заваривање и резање – 1 радно мјесто

Боце за кисеоник и ацетилен

Гарнитура гориника за гасно заваривање и резање

6. Тест машина Стони модел AGS-20knxd+500mm  SHIMADZU

Мјерна ћелија номиналног оптерећења 20kN

Екстензометар – основна мјерна дужина 25 mm

Реализује тестове затезања, сабијања, савијања у три тачке и одређивање коефицијента статичког и кинематичког трења

Самокалибрација, детекција удара/самоповраћај

Ефективна ширина: мин. 420 mm или боље

Растојање између рама и основе: мин. 1200 mm или боље

Инструмент сагласан са EN 10002-2, ISO 7500-1, и ASTM E4 стандардима

Мјерна ћелија са оптерећењем 20kN, са свим потребним додацима за несметан рад са механичким чељустима и пакновима за прихватање материјала 3 сета (пакнови од 0 до 7 mm, од Ø4 до Ø9 mm, од Ø9 до Ø14 mm)

Додатак за испитивање материјала на притисак и савијање

Компресиона плата, за испитивање на притисак (Ø100 mm)

Додатни алат за испитивање савијања материјала у три тачке

Екстензомер са основном мјером дужине 25 mm, издужење током мјерења 10% (2,5mm). Прихват пљоснатих узорака дебљине до 10 mm, шипкастих до 14 mm са свим потребним дијеловима за инсталирање и несметан рад

Алат за испитивање трења (до 10kN )

Одговарајући софтвер (тестне методе које су у складу са свим стандардима укључујући притисак, затезање, савијање, адхезију и смицање, прорачун и обрада података добијених тестирањем на инструменту, креирање извјештаја, могућност заштите програма)

Потенцијално могуће дјелатности Одјељења за заваривање

На основу расположивих уређаја, опреме, додатног материјала и помоћних прибора, Лабораторија за заваривање и испитивање материјала: Одјељење за заваривање, могу се реализовати сљедеће активности:

 

Едукативни аспект

 • Упознавања студената са савременом опремом и уређајима за заваривање MAG, MIG, TIG, REL и поступком гасног заваривања, као и са поступцима гасног и плазма резања;
 • Практична демонстрација MAG, MIG, TIG, REL и поступка гасног заваривања и поступака гасног и плазма сјечења;
 • Упознавање студената са додатним материјалима који се користе за реализацију наведених поступака заваривања;
 • Реализација различитих лабораторијских вјежби на студијама првог и другог циклуса које су засноване на наведеним поступцима заваривања и резања у сврху израде семинарских радова, пројектних задатака, завршних и мастер радова;
 • Организовање љетње школе заваривања за студенте са других Универзитета у сврху презентације капацитета Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву и популаризације машинске струке;
 • Организација предавања еминентних стручњака из подручја заваривања и сродних техника спајања;

 

Научно-стручни аспект

 • Реализација експерименталних истраживања која су заснована на наведеним поступцима заваривања и резања у сврху публиковања научно-стручних радова и  израде мастер радова и докторских дисертација;
 • Научно-истраживачке активности у склопу реализације националних и међународних пројеката;
 • Сарадња са другим сродним Лабораторијама из окружења у циљу размјене знања и искустава у подручју заваривања, резања и контроле заварених спојева;

 

Комерцијални аспект

 • Израда пројектне документације за MAG, MIG, TIG, REL и поступак гасног заваривања, те поступак гасног и плазма сјечења;
 • Организација семинара у циљу додатне теоријско-практичне едукације и усавршавања заваривача у контексту цјеложивотног образовања;
 • У сарадњи са привредним субјектима организација дообука са посебним фокусом на поједине поступке заваривања;
 • Организација обуке у циљу преквалификације радника;
 • Услуге заваривања и сјечења наведеним поступцима у складу са техничким могућностима уређаја и опреме;

 

Консалтинг у подручју заваривања конвенционалних материјала.