Лабораторија за заваривање и испитивање материјала

Руководилац лабораторије: Проф. др Милија Краишник
Контакт: 057/340-847, лок. 106
Е-пошта: milija.kraisnik@ues.rs.ba

Опрема и дјелатности лабораторије:

Одјељење за заваривање

1. Индустријска AC/AD машина за TIG и REL поступак заваривања – тип MagicWave Comfort 3000 – 2 радна мјеста

Дигитално контролисани TIG-AC/DC извор напајања

Мобилна употреба у хемијској, процесној и машинској индустрију

Заваривање високо и ниско легираних челика, алуминијума и његових легура, као и обојених метала

Намјењена је за реализацију TIG-DC,TIG-AC/DC и REL поступака заваривања

2. Индустријска машина за MIG и MAG поступак заваривања – тип TransPuls 3200 Synergic – 2 радна мјеста

У потпуности дигитализован и микропроцесорски управљан MIG / MAG извор напајања са снагом од 320 А

Заваривање у ваздухопловној, аутомобилској, хемијској, процесној, машинској индустрији и сл.

Компоненте које се заварују: алуминијум, Cr-Ni челик, конструкциони челик и специјални метали

3. Преносива MMA & TIG машина за заваривање – тип TransPocket 1500 TIG – 1 радно мјесто

Гарантује стабилност рада и изабране параметре заваривања

За заваривање конструктивних челика, нерђајућих челика, алуминијума, сивог лива, специјалних материјала

Подручје примјене/поступци:

TIG-DC заваривање са микропроцесорском контролом контактног паљења лука и специјалном функцијом завршне струје – TIG Comfort Stop /TCS/ уз регулацију струје заваривања на самом TIG-горионику.

TIG-DC заваривање пулсирајућом струјом са микропроцесорском контролом контактног паљења лука и специјалном функцијом завршне струје – TIG Comfort Stop /TCS/ уз регулацију струје заваривања на самом TIG-горионику.

REL заваривање свим типовима обложених електрода до ∅ 4,0 mm.

REL заваривање целулозним електродама, вертикално на доле, до ∅ 4,0 mm.

4. Уређај за сјечење плазмом – тип PowerMax 45 – 1 радно мјесто

Најраспрострањенија преносива машина за плазма сјечење на тржишту са широким сетом могућности

5. Опрема за гасно заваривање и резање – 1 радно мјесто

Боце за кисеоник и ацетилен

Гарнитура гориника за гасно заваривање и резање

Потенцијално могуће дјелатности Одјељења за заваривање

На основу расположивих уређаја, опреме, додатног материјала и помоћних прибора, Лабораторија за заваривање и испитивање материјала: Одјељење за заваривање, могу се реализовати сљедеће активности:

 

Едукативни аспект

 • Упознавања студената са савременом опремом и уређајима за заваривање MAG, MIG, TIG, REL и поступком гасног заваривања, као и са поступцима гасног и плазма резања;
 • Практична демонстрација MAG, MIG, TIG, REL и поступка гасног заваривања и поступака гасног и плазма сјечења;
 • Упознавање студената са додатним материјалима који се користе за реализацију наведених поступака заваривања;
 • Реализација различитих лабораторијских вјежби на студијама првог и другог циклуса које су засноване на наведеним поступцима заваривања и резања у сврху израде семинарских радова, пројектних задатака, завршних и мастер радова;
 • Организовање љетње школе заваривања за студенте са других Универзитета у сврху презентације капацитета Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву и популаризације машинске струке;
 • Организација предавања еминентних стручњака из подручја заваривања и сродних техника спајања;

 

Научно-стручни аспект

 • Реализација експерименталних истраживања која су заснована на наведеним поступцима заваривања и резања у сврху публиковања научно-стручних радова и  израде мастер радова и докторских дисертација;
 • Научно-истраживачке активности у склопу реализације националних и међународних пројеката;
 • Сарадња са другим сродним Лабораторијама из окружења у циљу размјене знања и искустава у подручју заваривања, резања и контроле заварених спојева;

 

Комерцијални аспект

 • Израда пројектне документације за MAG, MIG, TIG, REL и поступак гасног заваривања, те поступак гасног и плазма сјечења;
 • Организација семинара у циљу додатне теоријско-практичне едукације и усавршавања заваривача у контексту цјеложивотног образовања;
 • У сарадњи са привредним субјектима организација дообука са посебним фокусом на поједине поступке заваривања;
 • Организација обуке у циљу преквалификације радника;
 • Услуге заваривања и сјечења наведеним поступцима у складу са техничким могућностима уређаја и опреме;

 

Консалтинг у подручју заваривања конвенционалних материјала.

Одјељење за испитивање материјала

1. Kidalica SHIMADZU AGS-X 20 kN

Mjerna ćelija nominalnog opterećenja 20kN

Ekstenzometar – osnovna mjerna dužina 25 mm

Realizuje testove zatezanja, sabijanja, savijanja u tri tačke i određivanje koeficijenta statičkog i kinematičkog trenja

Samokalibracija, detekcija udara/samopovraćaj

Efektivna širina: min. 420 mm ili bolje

Rastojanje između rama i osnove: min. 1200 mm ili bolje

Instrument saglasan sa EN 10002-2, ISO 7500-1, i ASTM E4 standardima

Mjerna ćelija sa opterećenjem 20kN, sa svim potrebnim dodacima za nesmetan rad sa mehaničkim čeljustima i paknovima za prihvatanje materijala 3 seta (paknovi od 0 do 7 mm, od Ø4 do Ø9 mm, od Ø9 do Ø14 mm)

Dodatak za ispitivanje materijala na pritisak i savijanje

Kompresiona plata, za ispitivanje na pritisak (Ø100 mm)

Dodatni alat za ispitivanje savijanja materijala u tri tačke

Ekstenzomer sa osnovnom mjerom dužine 25 mm, izduženje tokom mjerenja 10%

(2,5mm).

Prihvat pljosnatih uzoraka debljine do 10 mm, šipkastih do 14 mm sa svim potrebnim dijelovima za instaliranje i nesmetan rad

Alat za ispitivanje trenja (do 10kN )

Odgovarajući softver (testne metode koje su u skladu sa svim standardima uključujući pritisak, zatezanje, savijanje, adheziju i smicanje, proračun i obrada podataka dobijenih testiranjem na instrumentu, kreiranje izvještaja, mogućnost zaštite programa)

METACUT 302

Mашина за абразивно резање

Снага машине – 3 kW

Број обртаја – 2800 o/min

Пречник резне плоче – Ø300 / Ø250 mm

Капацитет резања – Ø115 / Ø90 mm

Капацитет резања – 50 x 195 / 50 x 165 mm

Димензије стола са T-прорезом – 255 x 250 mm

Димензије T-прореза – 12 mm

Величина, ШxДxВ – 58 x 68 x 49 cm

Маса – 132 kg

Расхладна јединица – 60 l

Мрежа – 3 фазе 400 V, 50 Hz

FORCIPOL 102

Машина за брушење и полирање

Број дискова – 1

Пречник диска – Ø250 mm

Снага машине – 1 kW

Број обртаја – 50-600 o/min

Смјер ротације котура – лијево/десно

Димензије ШxДxВ – 45 x 74 x 34 cm

Маса – 50 kg

Металографски микроскоп BS-6010TR

Окулари – WF 10x/20 и EW 20x/12

Објективи – 5x/0,12 BF/DF LWD 10mm

10x/0,25 BF/DF LWD 10mm

20x/0,40 BF/DF LWD 5mm

50x/0,75 BF/DF LWD 1,3mm

100x/0,90 BF/DF LWD 0,7mm

Триокуларни металографски микроскоп са Infinite оптичким системом.

Siedentopf тринокуларна глава, 30°, интерпупиларна удаљеност 48-75mm

Двослојни објектни сто 216x150mm, распон помицања 78x54mm.

Коаксијално грубо и фино подешавање, фина подјела 2µ, опсег помицања 30 mm.

DIGI 1000 Дигитална микроскопска колор видео камера

Сензор – CMOS 10 MP

Прогресивно скенирање

Максимална резолуција – 3664×2748

Величина пиксела – 4,65 x 4,65 μm

Динамички распон – 70dB

Експозиција – нормално 0,22 – 119,37ms

Лиценциран софтвер MetaPlus произвођача Dewinter

Систем за квантитативну анализу слика с модулима специфичним за индустрију челика. Индустријски стандарди EN ISO 643, ASTM E-12, ASTM E-930-92 и ASTM 13 82-91.

Потенцијално могуће дјелатности Одјељења за испитивање материјала

На основу расположивих уређаја и опреме у Лабораторији за заваривање и испитивање материјала: Одјељење за испитивање материјала, могу се реализовати сљедеће активности:

 

Едукативни аспект

 • Упознавање студената са савременом опремом и уређајима за макроскопско и микроскопско испитивање материјала;
 • Одржавање практичне наставе из предмета везаних за испитивање структуре материјала и испитивање заварених спојева;
 • Упознавање студената са поступком металографске припреме узорака за испитивање, који обухвата резање на машини за абразивно резање, улијевање у калуп, брушење и полирање, као и припрема узорака у средству за нагризање;
 • Рад на металографском микроскопску са увећањем до 2000x, као и на оптичким микроскопима мањих увећања;
 • Реализација различитих лабораторијских вјежби на студијама првог и другог циклуса у сврху израде семинарских радова, пројектних задатака, завршних и мастер радова.

 

Научно-стручни аспект

 • Реализација експерименталних истраживања у сврху публиковања научно-стручних радова и израде мастер радова и докториских дисертација;
 • Научно-истраживачке активности у склопу реализације националних и међународних пројеката;
 • Сарадња са другим сродним Лабораторијама из окружења у циљу размјене знања и искуства у подручју макроскопског и микроскопског испитивања материјала и заварених спојева.

 

Комерцијални аспект

Универзитет у Источном Сарајеву, Машински Факултет Источно Сарајево, Центар акредитованих лабораторија је акредитовао 7 метода испитивања метала и заварених спојева:

Р.б. Материјали / производи Врста испитивања / Мјерна карактеристика Мјерни опсег Методе / Спецификације
1. Метали и производи од метала Испитивање затезањем – Дио 1: Испитивање на собној температури (2 do 20) kN BAS EN ISO 6892-1:2021
2. Метали и производи од метала Испитивање савијањем (2 do 20) kN BAS EN ISO 7438:2017
3. Метали и производи од метала
Заварени спојеви металних материјала
Испитивање разарањем заварених спојева на металним материјалима – Испитивање затезањем попречних узорака (2 do 20) kN BAS EN ISO 4136:2014
4. Метали и производи од метала
Заварени спојеви металних материјала
Испитивање разарањем заварених спојева на металним материјалима – Испитивање савијањем (2 do 20) kN BAS EN ISO 5173:2011
5. Метали и производи од метала
Заварени спојеви металних материјала
Испитивање разарањем заварених спојева на металним материјалим
Микроскопско испитивање
2000x BAS EN ISO 17639:2014
6. Метали и производи од метала Микроскопско одређивање привидне величине зрна 2000x BAS EN ISO 643:2014
7. Метали и производи од метала
Заварени спојеви металних материјала
Испитивање разарањем заварених спојева на металним материјалим
Макроскопско испитивање
50x BAS EN ISO 17639:2014