Лабораторија за примијењену механику и машинске конструкције

Руководилац лабораторије: Проф. др Ранко Антуновић
Контакт: 057/340-847, лок. 102
Е-пошта: ranko.antunovic@ues.rs.ba

Опрема и дјелатности лабораторије:

1. Развој нових мјерних уређаја и надзорно-дијагностичких система

Модуларни мјерно-аквизициони систем

Програмски пакет LabView Full Development System

Пробни сто за динамичка испитивања

2. Вибродијагностичка испитивања и анализе

Модуларни преносни анализатор вибрација CMXA 75

Двоканални анализатор

3. Мјерење и анализа буке

Заштита околине (праћење буке у градовима)

Здравље и безбједност (праћење буке у погонима и на радним мјестима)

Акустика грађевинских објеката

Индустрија

4. Нумеричка анализа конструкција и мјерење заосталих напона комплексних система

DynaLog Strain Meter

5. Термовизија

Температурни опсег од -20 до 15000C

FLIR Е4:
Осјетљивост 0,150C
Видно поље: 450x340

SKF TKTI 31:
Осјетљивост 0,060C
Снимање до 5 температура са посебном емисијом истовремено
Аудио запис

6. Програм баланс машина

Балансер CMXA

7. Мјерење силе

AXIS FB10K

Опсег 10 kN

8. 3Д скенер

NextEngine

3600 ротирајући сто
Излазни формати: STL, OBJ, VRML, XYZ, PLY

9. Испитивање тврдоће материјала

HARTIP 1000

Мјерење тврдоће по Leeb-у

Скале: HL/HRC/HRB/HB/HV/HS

Радна температура од -10 до +450C

10. Обуке и семинари

Наш рад је усклађен са одговарајућим прописима, стандардима и препорукама исказаним кроз коришћење одговарајућих ISO, EN и BAS стандарда и препорука.

Дјелатности лабораторије из области машинских конструкција можете погледати овдје.