Машинство

ПРВА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В ЛВ
1. МС-06-1-001-1 Механика 1 О 1 3 2 0 6
2. МС-06-1-002-1 Математика 1 О 1 3 2 0 6
3. МС-06-1-003-1 Инжењерска графика О 1 2 3 0 6
4. МС-06-1-004-1 Информатика и програмирање О 1 2 0 3 6
5. МС-06-1-005-1 Машински материјали 1 О 1 3 1 1 6
6. МС-06-1-006-2 Математика 2 О 2 3 2 0 6
7. МС-06-1-007-2 Механика 2 О 2 3 2 0 6
8. МС-06-1-008-2 Отпорност материјала 1 О 2 3 2 0 6
9. МС-06-1-009-2 Основи менаџмента О 2 3 2 0 6
10. МС-06-1-010-2 Машински материјали 2 О 2 2 0 1 4
11. МС-06-1-011-2 Енглески језик 1 О 2 1 1 0 2
УКУПНО: 28 17 5 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.

ДРУГА ГОДИНА

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В ЛВ
1. МС-06-1-012-3 Математика 3 О 3 3 2 0 6
2. МС-06-1-013-3 Механика 3 О 3 3 2 0 6
3. МС-06-1-014-3 Машински елементи 1 О 3 3 2 0 6
4. МС-06-1-015-3 Отпорност материјала 2 О 3 3 2 0 6
5. МС-06-1-016-3 Електротехника О 3 2 1 0 4
6. МС-06-1-017-3 Енглески језик 2 О 3 1 1 0 2
7. МС-06-1-018-4 Термодинамика О 4 3 2 0 6
8. МС-06-1-019-4 Механика флуида О 4 3 2 0 6
9. МС-06-1-020-4 Машински елементи 2 О 4 3 2 0 6
10. МС-06-1-021-4 Производне технологије О 4 3 1 1 6
11. МС-06-1-022-4 Нумеричке методе у инжењерству О 4 3 2 0 6
УКУПНО: 30 19 1 60

НАПОМЕНА: У силабусима предмета су написана имена наставника и сарадника, који су изводили наставу у академској години када је студијски програм лиценциран.