Катедра општеобразовних предмета

Компетенције катедре преузима научно-наставно вијеће Факултета.

Предмети који припадају катедри:

Предмети на Машинском факултету у Источном Сарајеву:

I циклус студија – 240 ECTS

  • Математика 1
  • Информатика и програмирање
  • Енглески језик 1
  • Енглески језик 2
  • Математика 2
  • Математика 3
  • Електротехника

 

Основне информације о катедри: