Катедра за производно машинство

Руководилац катедре: др Саша Продановић, ванредни професор
Секретар катедре: Јелица Анић, ма машинства

Чланови катедре су:

Редовни професори:
др Славиша Мољевић – Машински факултет Источно Сарајево
др Богдан Марић – Машински факултет Источно Сарајево

Ванредни професори:
др Милија Краишник – Машински факултет Источно Сарајево
др Владо Медаковић – Машински факултет Источно Сарајево
др Обрад Спаић – Факултет за производњу и менаџмент Требиње
др Александар Кошарац – Машински факултет Источно Сарајево
др Саша Продановић – Машински факултет Источно Сарајево

Доценти:

др Спасоје Трифковић – Машински факултет Источно Сарајево
др Ранка Гојковић – Машински факултет Источно Сарајево
др Гојко Крунић – Факултет за производњу и менаџмент Требиње
др Радослав Вучуревић – Факултет за производњу и менаџмент Требиње

 

Виши асистенти:

Јелица Анић, ма – Машински факултет Источно Сарајево
Лана Шикуљак, ма– Машински факултет Источно Сарајево
Мирјана Јокановић, ма– Факултет за производњу и менаџмент Требиње
мр Радислав Брђанин – Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Предмети који припадају катедри:

Предмети на Машинском факултету у Источном Сарајеву:

I циклус студија – 240 ECTS

 • Машински материјали 1
 • Машински материјали 2
 • Основи менаџмента
 • Производне технологије
 • Основи аутоматског управљања
 • Економика и организација производње
 • Обрада резањем
 • Заваривање и термичка обрада
 • Техника мјерења
 • Обрада деформисањем
 • Алати и прибори
 • Пројектовање производних система
 • Машине алатке
 • Управљање квалитетом
 • Компјутерска симулација и вјештачка интелигенција
 • Одржавање техничких система
 • Аутоматизација производних система
 • Рачунарски интегрисани системи (изборни)
 • Неконвенционални поступци обраде (изборни)
 • Предузетничко инжењерство (изборни)
 • Интегрисани менаџмент системи (изборни)
 • Управљање пројектима (изборни)
 • Пројектовање технолошких поступака (изборни)
 • Интегрисани CAD-CAM и CIM системи (изборни)
 • Флексибилни технолошки системи (изборни)
 • Компјутерско управљање машинама алаткама (изборни)

 

II циклус студија – 60 ECTS

 • Планирање експеримента
 • Производне стратегије (KAIZEN, LEAN, KANBAN, EFPS);
 • Машине алатке нове генерације;
 • CAD/CAM системи (изборни);
 • Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент (изборни);
 • Виртуелно пројектовање производа (изборни);
 • Тотално управљање квалитетом (изборни);
 • Мјерење и аквизиција података (изборни);
 • LEAN одржавање (изборни);
 • Напредне методе технологије пластичног деформисања (изборни)
 • Успјешност одржавања (изборни);
 • Савремени материјали у машинству (изборни);
 • Пројектовање организације предузећа (изборни);
 • Пројектовање и контрола заварених конструкција (изборни);
 • Просторна структура и локација предузећа (изборни);
 • Управљање робота (изборни);
 • Мјерење, контрола и квалитет (изборни);
 • Дигитални системи (изборни);
 • Интегрални системи менаџмента (IMS) (изборни).

 

Предмети на Факултету за производњу и менаџмент у Требињу:

I циклус студија – 240 ECTS

 • Наука о материјалима
 • Алатне машине
 • Аутоматизација техничких система
 • Поузданост и одржавање техничких система
 • Неконвенционалне технологије

 

II циклус студија – 60 ECTS

 • Модели и симулација процеса обраде

Основне информације о катедри:

Производно машинство је широко техничко-технолошко подручје које суштински симболизује машинску струку. Генерално обухвата знања из различитих научних дисциплина која омогућавају трансформацију полазног обратка (материјала) у коначан производ одређене употребне вриједности. На модулу за Производно машинство образују се високостручни кадрови за рад у разноликим и промијенљивим индустријским окружењима. Послије стицања дипломе, инжењери Производног машинства су способни да надограђују и прилагођавају своје знање у складу са захтјевима глобалног тржишта.

Развој производног машинства на Машинском факултету у Источном Сарајеву је текао упоредо са развојем Факултета. Наиме, први студенти који су школске 1994/95. године уписали Машински факултет,  студирали су према наставном плану и програму Производног одсјека, смјер Производна техника. Касније је дошло до иновација наставних планова и програма у складу са принципима болоњске декларације. Међутим, значајан број предмета који су научно и стручно гравитирали Катедри за производно машинство увијек је проналазио своје мјесто у студијским програмима. Преласком на студијски програм Машинство са модулима школске 2013/14. године, Производно машинство добија нове импулсе развоја, који се у највећој мјери манифестују у опремању постојећих, али и формирању нових Лабораторија.  Производно машинство данас представља један од стубова развоја Машинског факултета у Источном Сарајеву.