в.д. Продекана за научно-истраживачку дјелатност и предузетништво

Адреса:

Вука Караџића 30, 71126 Источно Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина

Телефон:

+387 65 864 574

Проф. др Мирослав Милутиновић

Датум рођења:
28.6.1982.

Мјесто рођења:
Љубовија, РС

Катедра:
Катедра за машинске конструкције и инжењерски дизајн производа

Звање:
Ванредни професор

Научна област:
Машинске конструкције

2007.
Дипломирани инжењер машинства
Машински факултет Универзитет у Источном Сарајеву

2011.
Мастер машинства
Факултет техничких наука Нови Сад

2013.
Доктор наука
Машински факултет Универзитет у Београду