Продекан за наставу и студентска питања

Адреса:

Вука Караџића 30, 71123 Источно Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина

Телефон:

+387 65 998 357

Е-пошта:

goran.orasanin@ues.rs.ba

Доц. др Горан Орашанин

Датум рођења:
15.2.1974.

Мјесто рођења:
Сарајево

Катедра:
Термоенергетика и процесно машинство

Звање:
Доцент

Научна област:
Хидротермика и термоенергетика

Од 1996. до 2003.
Дипломирани инжењер машинства
Машински факултет, Универзитет у Источном Сарајеву

Од 2008. до 2012.
Магистар техничких наука
Машински факултет Сарајево, Универзитет у Сарајеву

Од 2015.
Доктор техничких наука
Машински факултет, Универзитет у Источном Сарајеву