Центар акредитованих лабораторија

Одбор центра:

Проф. др Саша Продановић, руководилац центра
Е-пошта: sasa.prodanovic@ues.rs.ba

Проф. др Милија Краишник, руководилац Лабораторије за заваривање и испитивање материјала
Е-пошта: milija.kraisnik@ues.rs.ba
Телефон: +387 57 340 847

Доц. др Ранка Гојковић, руководилац квалитета
Е-пошта: ranka.gojkovic@ues.rs.ba

Центар акредитованих лабораторија (CA) je подорганизациона јединица Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Интензивне активности запослених, као и подршка надлежних министарстава у претходном периоду довеле су до опремања лабораторија Факултета савременом опремом која се користи за научно-истраживачки рад, образовање студената, извођење обука и пружање услуга трећим лицима.

Центар акредитованих лабораторија је формиран са намјером да се у Републици Српској повећа број институција које посједују цертификат о акредитацији, којим се потврђује испуњеност стандардима прописаних захтјева у погледу оспособљености за обављање испитивања металних материјала и производа од металних материјала. Циљ је олакшати и убрзати примјену стандарда за лабораторијска испитивања и мјерења, и самим тим повећати конкурентност наших предузећа на европском и свјетском тржишту.

Центар је акредитован према стандарду BAS EN ISO/IEC 17025:2018 и у његов састав улазе лабораторије Факултета које су или које ће бити акредитоване. Тренутно се у оквиру Центра налази Лабораторија за заваривање и испитивање материјала, која је акредитовала седам метода испитивања метала и заварених спојева. Акредитоване су сљедеће методе:

  1. Метали и производи од метала – Испитивање затезањем – Дио 1: Испитивање на собној температури;
  2. Метали и производи од метала – Испитивање савијањем;
  3. Испитивање разарањем заварених спојева на металним материјалима – Испитивање затезањем попречних узорака;
  4. Испитивање разарањем заварених спојева на металним материјалима – Испитивање савијањем;
  5. Испитивање разарањем заварених спојева на металним материјалима – Микроскопско испитивање;
  6. Микроскопско одређивање привидне величине зрна;
  7. Испитивање разарањем заварених спојева на металним материјалима – Макроскопско испитивање

Активности Центра у општем смислу су усмјерене ка пружању услуга које су од значаја за индустрију у БиХ. Ту спадају: истраживања у области машинског инжењерства, организовање едукативних и промотивних семинара, курсева и радионица, пружање консултантских услуга и израда експертиза заинтересованим странама, као и други послови из домена машинског инжењерства.