Катедра за машинске конструкције и ИДП

Руководилац катедре: др Биљана Марковић, редовни професор
Секретар катедре: В. асс. Алексија Ђурић, др

Чланови катедре су:

Редовни професори:
др Биљана Марковић – Машински факултет Источно Сарајево
др Радош Булатовић – Машински факултет Подгорица

Ванредни професори:
др Мирослав Милутиновић – Машински факултет Источно Сарајево
др Бранислав Гојковић – Саобраћајни факултет Добој
др Јанко Јовановић – Машински факултет Подгорица
др Обрад Спаић – Факултет за производњу и менаџмент Требиње
др Саша Продановић – Машински факултет Источно Сарајево

Доценти:
др Спасоје Трифковић – Машински факултет Источно Сарајево
др Никола Вучетић – Машински факултет Источно Сарајево
др Гојко Крунић – Факултет за производњу и менаџмент Требиње
др Будумирка Мариновић – Факултет за производњу и менаџмент Требиње
др Марина Милићевић – Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Виши асистенти:
Алексија Ђурић, др – Машински факултет Источно Сарајево

Предмети који припадају катедри:

Предмети на Машинском факултету у Источном Сарајеву:

I циклус студија – 240 ECTS

 • Инжењерска графика
 • Машински елементи 1
 • Машински елементи 2
 • Дизајн уз подршку рачунара (CAD)
 • Основе конструисања
 • Транспортна средства
 • Преносници снаге
 • Транспорт и логистика
 • Заварене машинске конструкције
 • Машински спојеви
 • Развој машинских система
 • Индустријска складишта
 • Унутрашњи транспорт
 • Виртуелно пројектовање производа
 • Интегрални развој производа
 • Компјутерски прорачун конструкција
 • Компјутерска синтеза механизама
 • Конструкција возила

 

II циклус студија – 60 ECTS

 • Инжењерско моделовање и симулације
 • Индустријски дизајн
 • Лаке конструкције
 • Савремене методе развоја производа
 • Металне конструкције

 

Предмети на Факултету за производњу и менаџмент у Требињу:

I циклус студија – 240 ECTS

 • Основе конструисања уз рачунарску подршку
 • Машински елементи
 • Нацртна геометрија и техничко цртање

 

Саобраћајни факултет Добој

I циклус студија – 240 ECTS

 • Конструкција мотора СУС
 • Технички елементи
 • Инжењерска графика
 • Нацртна геометрија

Основне информације о катедри:

Катедра за машинске конструкције и инжењерски дизајн производа настала је одлуком Универзитета у Источном Сарајеву, у периоду развоја Универзитета и подизања квалитета рада, када је сазрела свест о потреби раздвајања научних, али и образовних области и потреби одређивања матичности изучевања појединих наставних и научних област (2012-2013. год).

Наравно, Катедра баштини традицију и користи добру праксу постојања сличних катедри на простору БиХ, али и целе бивше Југославије, као и садашњих катедри земаља у окружењу, са којима има изузетну сарадњу на пољу размене знања и заједнички активности, кроз реализацију пројеката и организацију заједничких конференција и скупова.

Машинске конструкције, дизајн, креација, нове идеје, иновативна решења су стари колико и људски род, а у данашњем времену актиности које се спроводе у оквиру ове катедре су много више од тоге. Императив развоја сваког друштва, индустрије, машинске технике посебно, је развој нових производа и машинских система, у циљу задовољавања захтева савременог тржишта и потребе задовољавања захтева купаца, до нивоа њихових индивидуалних жеља. Зато су предмети који се изучавају у оквиру ове катедре веома битни за будућност развоја машинке технике и индустрије, у целини.

Машинске конструкција и инжењерски дизјан производа обухватају изучавања компоненети машинских система од општег и посебног значаја за област машинске технике, њихову конструкцију, прорачун, проверу носивости и функционланости, у циљу решавања практичних, конкретних проблема са којима се срећу машински инжењери у пракси.

При томе, користе се најновија знања из области, као и методе и техника развоја производа које се кроисте и у  свим развијеним земљама света, уз помоћ опреме која је доступна на Машинском факултету у Источном Сарајеву

Чланови катедри су високо едуковани и квалификовани насатавници и сарадници, које чине сви запослени Универзитета у Источном Сарајеву, који се баве темама научне области Машинске конструкције, а одржавају наставу и на другим факултетима, који нису матични за дату област. Ово даје ширину у међусобној сарадњи и комуникацији између свих техничких факултета Универзитета у Источном Сарајеву.