Административно особље

 1. Шеховац Вера, Секретар факултета
 2. Станишић Вера, Виши стр. сарадник за  финан.-рачун. послове
 3. Вукадин Младенка, Стручни сарадник за опште послове
 4. Вукадин Љубо, Систем инжењер у полуиндустријској лабораторији
 5. Вучинић Срђан, Стручни сарадник у настави
 6. Мијановић Александра, Библиотекар
 7. Берибака Милена, Стручни сарадник за студентска питања I и II циклуса студ.
 8. Ђукић Биљана, Референт за књиговодствене послове
 9. Елез Мирослав, Лаборант
 10. Ђуричић Вељко, Лаборант
 11. Слагало Милијана, Технички секретар
 12. Тешић Зоран, Возач-курир
 13. Радовић Љиљана, Оператор у полуиндустријској лабораторији
 14. Ћодо Венера, Спремачица
 15. Копривица Јелена, Спремачица