Административно особље

 1. Вучинић Зорка, Секретар факултета
 2. Станишић Вера, Стручни сарадник за финансијско-рачуноводствене послове
 3. Вукадин Младенка, Стручни сарадник за опште послове
 4. Вукадин Љубо, Систем инжењер
 5. Александра Мијановић, Библиотекар
 6. Берибака Милена, Стручни сарадник за студентска питања I и II циклуса студија
 7. Ђукић Биљана, Референт за књиговодствене послове
 8. Елез Мирослав, Лаборант
 9. Ђуричић Вељко, Лаборант
 10. Слагало Милијана, Технички секретар
 11. Радовић Љиљана, Оператер у полуиндустријској лабораторији
 12. Ћодо Венера, Спремачица
 13. Јелена Копривица, Спремачица
 14. Тешић Зоран, Возач-курир
 15. Вучинић Срђан, Сарадник у настави