Мултимедијална сала

Машински факултет Источно Сарајево има опремљену мултимедијалну учионицу из које се може вршити учење на даљину, кроз оба вида извођења наставе:

  1. Да наставник са Машинског факултета изводи предавања циљној групи која се може налазити било гдје
  2. Да група студената слуша наставу при чему се предавач налази на другој локацији.

Кичму система за учење на даљину чини Tandberg систем који је компатибилан са другим системима као сто је Polycom. Дакле није неопходно да на обије тачке које комуницирају постоји опрема истог произвођача.

Осим професионалног Tandberg система, Мултимедијална учионица има и Logitec професионалну веб камеру, преко које се такође може изводити настава на даљину, при чему је потребан само Интернет као медиј.

Учионица је опремљена професионалним системом за освјетљење и озвучење као подрчка извођењу наставе на даљину.