Машинство – II циклус студија

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Р.БР. ШИФРА ПРЕДМЕТА   НАЗИВ ПРЕДМЕТА СТАТУС СЕМЕСТАР БРОЈ ЧАСОВА У СЕМЕСТРУ ECTS
П В ЛВ
1. МАФ12МП1001

16,0320

Планирање експеримента О 1 3 2 0 6
2. МАФ12МП1002

16,0320

Производне стратегије (KAIZEN, LEAN, KANBAN, EFPS) О 1 3 2  0 6
3. МАФ12МП1003

16,0320

Машине алатке нове генерације О 1 3 2 0 6
4. МАФ12МП2004.1

16,0320

CAD/CAM системи И 1 3 2  0 6
МАФ12МП2004.2

16,0320

Интелигентно привређивање и ефективни менаџмент
МАФ12МП2004.4

16,0320

Виртуелно пројектовање производа
МАФ12МП2004.3

16,0320

Тотално управљање квалитетом
5. МАФ12МП2005.1

16,0320

Мјерење и аквизиција података И 1 3 2 0 6
МАФ12МП2005.2

16,0320

LEAN одржавање
МАФ12МП2005.4

16,0320

Напредне методе технологије пластичног деформисања
МАФ12МП2005.3

16,0320

Успјешност одржавања
6. МАФ12МП2006.1

26,0320

Савремени материјали у машинству И 2 3 2  0 6
МАФ12МП2006.2

26,0320

Пројектовање организације предузећа
МАФ12МП2006.4

26,0320

Пројектовање и контрола заварених конструкција
МАФ12МП2006.3

26,0320

Просторна структура и локација предузећа
7. МАФ12МП2007.1

26,0320

Управљање робота И 2 3 2  0 6
МАФ12МП2007.2

26,0320

Мјерење, контрола и квалитет
МАФ12МП2007.4

26,0320

Дигитални системи
МАФ12МП2007.3

26,0320

Интегрисани системи менаџмента (ИМС)
8. МАФ12МЕ1008

218,0160

МАСТЕР РАД О  2  15  0  0 18
УКУПНО: 36 14 0 60