Развој нових структура надзорних дијагностичких система

Назив пројекта РАЗВОЈ НОВИХ СТРУКТУРА НАДЗОРНИХ ДИЈАГНОСТИЧКИХ СИСТЕМА
Датум почетка/ завршетка пројекта Јануар 2008. – април 2009.
Финансијер пројекта Министарство науке и технологије Републике Српске
Одобрени износ 20.000 КМ
Руководилац пројекта Доц. др Ранко Антуновић
Чланови пројектног тима
 1. Проф. др Момир Шаренац,
 2. Проф. др Александар Вег,
 3. Проф. др Хотимир Личен,
 4. Мр Саша Нилолић,
 5. Бошко Кењић, асистент
Институције задужене за рад на пројекту Универзитет у Источном Сарајеву, Машински факултет
Кратак опис пројекта Преко 90% машинских система раде као динамички осцилаторни системи, а само мали број система раде као статички или квазистатички.
Законитости понашања статички оптерећених склопова су доста добро истражене, док је динамичко понашање елемената и склопова недовољно истражено.
И поред тога што се у научној и стручној литератури помиње трајна динамичка чврстоћа која би требала да задовољи критеријуме прорачуна, код система са n степени слободе, ипак се дешава да један број елемената не задовољи предвиђени радни вијек. Код Велерове криве приказане у логаритамској скали, показује се да динамичка издржљивост постаје проблематична управо на прелазној тачки између косог и хоризонталног дијела криве.
Да би се предуприједила неугодна изненађења и нежељене хаварије, потребно је обезбиједити праћење понашања система у временском домену. Због тога су мониторинг машинских система и његова примјена обрађивани у научним радовима великог броја аутора.
Сматрамо да би формирање лабораторије за примијењену механику, која би била оспособљена за оваква истраживања било од велике користи за саме кориснике оваквих система као и за додатну едукацију кадрова и научних радника у овој области.
Циљ пројекта
 • развој нових структура сензорских и надзорних система
 • реализација постављеног концепта новог анализатора вибрација
 • опремање и верификацију пробног стола на пољу ових истраживања
 • формирање Лабораторије за Техничку дијагностику која би послужила за едукацију студената и одржавање практичних вјежби за предмете из студијаког програма на Универзитету у Источном Сарајеву, који захтијевају неопходност формирања овакве лабораторије. У прилогу је дат основни концепт дјелатности које би лабораторија кроз овај пројекат требала остварити
 • обезбјеђење услова за израду дипломских и докторских радова из ове научне области
 • повезивање лабораторије и сарадња са сличним центрима код нас и у свијету
 • повезивање привредних субјеката и активности на остваривању телемониторинга значајних индустријских постројења
 • презентовање остварених резултата истраживања привредним субјектима у РС, првенствено Електропривреди РС, и успостављање сарадње на обострани интерес. Та сарадња би продубила даљи научно-истраживачки рад на овом пољу и дала допринос у заштити и оптимизацији производних привредних субјеката.
Значај пројекта Ово истраживање дало је велики допринос у изучавању и продубљивању знања ове веома младе и недовољно истразене научне области. Овим пројектом су се створили добри услови и за даља истразивања на Универзитету кроз израду стручних и докторских радова. Свакако да би нови производи и прототипови ових истразивања нашли своје право мјесто у привредним и друштвеним субјектима. Остварена је сарадња са сличним истразивачким центрима код нас и у свијету као сарадња и са привредним и друштвеним субјектима који тренутно врло мало користе и недовољно познавају могућности оваквих система.