Вибродијагностичко испитивање стања агрегата на погону ХЕ Требиње 1

Пројектни тим:

Проф. др Ранко Антуновић
Никола Вучетић, дипл. инж. маш.

Циљ пројекта:

Циљ пројекта била је динамичка анализа стања сва три хидроагрегата у ХЕ Требиње 1. У том циљу овим пројектом било је потребно урадити сљедеће:

  • Развити одговарајући осцилаторни модел хидроагрегата прилагођен сензорском систему,
  • Развити одговарајућу експерименталну базу за сва три хидроагрегата, израда методлогије мјерења,
  • Извршити потребна мјерења вибрација на хидоагрегатима,
  • Урадити анализу динамичког понашања хидроагрегата, односно утврдити карактере побудних сила,
  • Оцијенити стање хидроагрегата на бази међународних стандарда.