Услуге термовизијског снимања и моделирања турбине LMZK-300-240 и турбине напојне пумпе OP-12

Пројектни тим:

Проф. др Ранко Антуновић
Доц. др Мирослав Милутиновић
Доц. др Саша Продановић
Никола Вучетић, мр

Циљ пројекта:

Основни циљ пројекта било је термовизијско снимање облоге турбине, као и снимање турбонапојне пумпе у ТЕ Угљевик. У том циљу у оквиру наведеног пројекта урађено је сљедеће:

  • Развој температурног модела
  • Развој базе мјерења
  • Приказани су резултати мјерења температуре изолационе облоге турбинског постројења
  • Снимање температурног поља турбонапојне пумпе