Термовизијско снимање изолације котловског агрегата са припадајућим пароводима свјеже и међупрегријане паре

Пројектни тим:

Проф. др Ранко Антуновић
Доц. др Саша Продановић
Доц. др Мирослав Милутиновић
Мр Никола Вучетић

Опис пројекта:

Циљ пројекта била је температурна анализа котловског постројења ТЕ Угљевик. У том циљу урађено је сљедеће:

  • Израда апроксимативног 3D модела котловског постројења,
  • Термовизијско снимање спољашње стране котла,
  • Термовизијско снимање паровода на котловском постројењу,
  • Температурна анализа стања котловског постојења,
  • Анализа стања изолације и препоруке за отклањање слабих мјеста.