Анализа вибрација конструкције косог моста за допрему угља у ТЕ Угљевик

Пројектни тим:

Проф. др Ранко Антуновић
Никола Вучетић, мр
Доц. др Мирослав Милутиновић

Циљ пројекта:

Основни циљ пројекта била је анализа динамичког понашања косог моста за допрему угља у ТЕ Угљевик. У том циљу у оквиру наведеног пројекта урађено је сљедеће:

  • Развој динамичког модела за анализу вибрација конструкције косог моста,
  • Израда базе података и методологије мјерења,
  • Мјерење вибрација носећих тачака конструкције косог моста при различитим оптерећењима у сва три мјерна правца,
  • Анализа динамичког понашања конструкције косог моста у различитим режимима рада.