Упис студената у академску 2024/25. годину

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Презентација за упис у 2024/2025.

ИНФОРМАТОР

Информације о Машинском факултету Источно Сарајево.

Добродошли!
Упис 2024/25. година

ВАЖНИ ДАТУМИ

Тачан датум уписа студената на Универзитете прописује Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво. У наставку су дати датуми за упис у академску 2024/25.

ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА-ДРУГИ УПИСНИ РОК

Предаја докумената

од 26.08.2024. до 30.08.2024. године (електронским путем до 31.08.2024.)

Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

(1) извод из матичне књиге рођених;

(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (или овјерену копију уколико кандидати конкуришу на два или више студијских програма у складу са тачком 9.11. Kонкурса, с тим да се оригинали достављају на увид приликом предаје докумената);

(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

Инструкције за уплату можете преузети овдје или добити у студентској служби приликом предаје докумената.

Пријемни испит

02.09.2024. године у 9:00 часова

Објављивање резултата пријемног испита

до 04.09.2024. године до 14:00 часова

Упис примљених кандидата

од 09.09.2024. до 13.09. 2024. године

Приликом уписа кандидат је дужан приложити сљедеће документе, и то:

  • Двије фотографије димензија 50 x 60 mm;
  • Доказ о уплати семестра и административних трошкова. Инструкције за уплату можете преузети овдје или добити у студентској служби приликом предаје докумената.

ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА - ПРВИ УПИСНИ РОК

Предаја докумената

од 24.06.2024. до 18.10.2024. године

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
(4) увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију;
(5) наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
(6) доказ о уплати административних трошкова уписа. Инструкције за уплату можете преузети овдје или добити у студентској служби приликом предаје докумената.;

Пријемни испит

Пријемни испит ће се одржати 21.10.2024. године са почетком у 9:00 часова.

Објављивање резултата конкурса

23.10.2024. године до 14:00 часова

Упис примљених кандидата

од 24.10.2024. до 30.10.2024. године

Приликом уписа кандидат је дужан приложити сљедеће документе, и то:

  • Двије фотографије димензија 50 x 60 mm;
  • Доказ о уплати семестра и административних трошкова. Инструкције за уплату можете преузети овдје или добити у студентској служби приликом предаје докумената.

ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА - ПРВИ УПИСНИ РОК

Право пријаве на конкурс имају кандидати који су завршили Електротехнички,
Медицински и Машински факултет, на неком од сљедећих студијских програма:
Аутоматика и електроника, Рачунарска техника и информатика, Медицина,
Стоматологија и Машинство.
Рангирање кандидата за упис на трећи циклус студија студијског програма
Биоинжењеринг и медицинска информатика вршиће се на основу укупног броја
остварених ЕЦТС бодова, просјечне оцјене током студија првог и другог циклуса (по
овом критеријуму могуће је остварити максимално 300 бодова) и остварених резултата
на интервјуу за провјеру склоности и способности за бављење научно-истраживачким
радом са анализом објављених радова (по овом критеријуму могуће је остварити
максимално 30 бодова). Максималан укупан број бодова који кандидат може остварити
по оба критеријума је 330. У случају истог укупног броја бодова предност има кандидат
са бољим резултатом на интервјуу за провјеру склоности и способности за научно-
истраживачки рад.
4
Кандидати који се пријављују на конкурс обавезни су уз пријаву на конкурс
приложити и библиографију.
Излазни профил: Доктор наука из области биоинжењеринг и медицинска
информатика – 480 ECTS

Предаја докумената

од __.06.2024. до __.10.2024. године

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:
(1) извод из матичне књиге рођених;
(2) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
(4) додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена;
(5) наставни план и програм (за студенте по старом, неболоњском програму);
(6) доказ о познавању страног језика (за Универзитет у Источном Сарајеву);
(7) доказ о уплати административних трошкова уписа;
(7) библиографију.

Пријемни испит

Пријемни испит ће се одржати __.10.2024. године са почетком у 9:00 часова.

Објављивање резултата конкурса

__.10.2024. године до 14:00 часова

Упис примљених кандидата

од __.10.2024. до __.10.2024. године

Пријемни испит

Збирка рјешених задатака

Ријешени задаци за припрему пријемног испита 1 и 2.

Бесплатна припремна настава

Машински факултет Универзитета у Источном Сарајеву организује бесплатну онлајн припремну наставу из математике за полагање пријемног испита за упис студената у прву годину студија у академској 2024/2025. години.

Припремна настава ће се одржати онлајн путем Јитси платформе, у периоду од уторка 25.06.2024.год. до петка 28.06.2024. год., са почетком у 09:30 часова.

Сви заинтересовани кандидати потребно је да се до петка 21.06.2024.год. јаве на емаил адресу: milica.boskovic@ues.rs.ba како би потврдили своје присуство и добили даља упутства око одржавања исте.

Машински факултет награђује успјешне ученике

Машински факултет Источно Сарајево кандидате који су током средњошколског образовања освојили једно од прва три мјеста на републичком или регионалном такмичењу из математике, физике, механике или компјутерског конструисања ослобађа полагања пријемног испита и признаје им се максимални број бодова. На овај начин Факултет подржава труд и рад будућих студената.

Наши студенти о нама

Зашто изабрати машинство?

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Пошаљите нам поруку на адресу е-поште studentskasluzba-maf@ues.rs.ba или попуните образац на страници за контакт