ALUMNI BAZA

Alumni bazu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu možete pogledati ovdje.

INFO KIOSK

Prijave ispita putem interneta, kao i pregled statusa studenta, ispita, zapisnika i finansijske kartice.

STRUČNA PRAKSA

MFIS ima potpisane Sporazume o saradnji sa privrednim subjektima koje možete pogledati ovde.

OGLASNA TABLA

OBAVJEŠTENJA

REZULTATI ISPITA

RASPORED PREDAVANJA

RASPORED ISPITA

RIJEČ DEKANA

Poštovani maturanti, budući studenti,

Završetak srednjoškolskog obrazovanja i izbor daljeg obrazovnog pravca je jedna od najvećih odluka u životu svakog pojedinca, od koje zavisi vaš profesionalni put i lični razvoj. Ukoliko razmišljate o upisu na Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, smatram da je to pravi izbor.

Mašinski fakultet je jedna od dvije javne visokoškolske obrazovne ustanove u Republici Srpskoj, čiji je osnovna svrha obrazovanje kvalitetnih diplomiranih inženjera mašinstva, koji su svojim znanjem i kopmetencijama sposobni da odgovore svim izazovima društva i zahtjevima budućih poslodavaca. Sticanjem diplome ove visokoobrazovne ustanove, osim dobijanja kvalitetnog znanja, postajete dio akademskog društva i pokretačka snaga za dalji društveni, ekonomski i tehnički razvoj i napredak.

Kako je naš glavni cilj pružanje kvalitetnog i primjenljivog obrazovanja, trudimo se da rad sa studentima organizujemo u manjim grupama sa intenzivnom komunikacijom na relaciji nastavnik-student, jer taj pristup omogućava da kod svakog pojedinca identifikujemo njegove sklonosti ka specifičnim oblastima mašinstva i radimo na njihovoj afirmaciji. Da bi sve to bilo moguće, potrebna je kontinuirana nadogradnja naših nastavnih aktivnosti u zavisnosti od potreba društva i privrednih subjekata. S tim u vezi, naše nastavno osoblje učestvuje u brojnim međunarodnim projektima i sarađuje sa srodnim institucijama u državi i regionu, a sve u cilju prepoznavanja potreba društva i osposobljavanja naših studenata za budući samostalan rad.

Da su naši svršeni inženjeri prepoznati kao kadar, koji ima sva potrebna znanja, vještine i praktične kompentancije da odgovori izazovima mašinske struke, govori i činjenica da naših inženjera skoro pa i da nema na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Mnogi studenti započnu svoje profesionalne karijere i prije nego što diplomiraju i zvanično dobiju status diplomiranih mašinskih inženjera.

Poštovani maturanti, ukoliko se odlučite da studirate na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, budite uvjereni da će vaša profesionalna budućnost biti svijetla. Naime, zbog snažnog apostrofiranja kreativnosti i inovativnosti pri savladavanju cjelokupnog nastavnog gradiva naših studijskih programa, često dobijamo pozitivne povratne reakcije naših, sada već bivših studenata, da to što im nudimo i za šta ih osposobljavamo je prepoznato kao kvalitet u njihovim sadašnjim radnim okruženjima. Osim toga, veliku čast nam predstavlja, što su upravo naši svršeni studenti i naši najbolji ambasadori.

Na osnovu prethodno iznesenog, pozivam sve zainteresovane maturante da postanu dio našeg uspješnog tima. Mi ćemo vam biti zahvalni ukoliko nam ukažete povjerenje, a siguran sam da ćemo ispuniti vaša očekivanja i pružiti najbolje obrazovanje.

Naš moto glasi „Studiraj najbolje – studiraj mašinstvo u Istočnom Sarajevu“.

Dobro došli na Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

VIDEO

UPIS U AKADEMSKU 2024/25.

Sve informacije u vezi sa upisom na prvu godinu studija na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo.