Машински факултет Универзитета у Источном Сарајеву уписује 89 студената у прву годину првог циклуса студија у другом уписном року академске 2015/2016. године на студијске програме Машинство и Механичка технологија обраде дрвета.

Број слободних мјеста на два студијска програма:

 • Машинство (49 буџет, 15 суфинансирање, 5 страни држављани)
 • Механичка технологија обраде дрвета (15 буџет, 5 суфинансирање)

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике.

Основни студиј на факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

 • Диплпмирани инжењер машинства - 240 ECTS, Производно машинство
 • Дипломирани инжењер машинства - 240 ECTS, Енергетско процесно машинство
 • Дипломирани инжењер машинства - 240 ECTS, Инжењерски дизајн производа
 • Дипломирани инжењер машинства - 240  ECTS, Механичка технологија обраде дрвета

Други уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 24.08.2015. а завршава 28.08.2015. године;
 • полагање пријемног испита је 31.08.2015. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;
 • објављивање резултата конкурса је до 02.09.2015. године до 14,00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 07.09.2015. године а завршава 11.09.2015. године.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити на факултету.

Приликом уписа, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
 3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 1. студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. студенти са инвалидитетом и
 5. студенти - дјеца без оба родитеља


50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота,  плаћају:

 • студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије
 • редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској


Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).