Конкурс за упис студената, II уписни рок, у прву годину другог циклуса студија у академској  2015/2016 години

Машински факултет Универзитета у Источном Сарајеву расписује конкурс, II уписни рок за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2015/2016. години


A. Број слободних мјеста на студијском програму Машинство

  1. Буџет 5, суфинансирање 15,  страни држављани 5.

B. Број слободних мјеста на студијском програму Одржива енергија и заштита животне средине у земљама Западног Балкана

  1. Буџет 1,  суфинансирање 5, страни држављани 5.

Услови за упис на студијски програм:

  • Кандидати који су завршили први циклус студија из истог научног поља и стекли 240 ECTS бодова.

Пријављивање кандидата почиње 12.10.2015, а завршава се 27.10.2015. године..
Полагање пријемног испита је 28.10.2015. године са почетком у 9,00 часова
Објављивање резултата конкурса је 29.10. 2015. године до 11:00 часова
Упис примљених кандидата почиње од 29. до  30.10. 2015. године.


Све информације везано за конкурс можете добити на број: 057-340-512


Источно Сарајево, 09.10.2015.године