Na Jahorini je završena Druga naučno-stručna konferencija COMETa u organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. COMETa 2014 je završena zaključkom predsjednika Organizacionog odbora konferencije Ranka Antunovića, dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Profesor Antunović je istakao da je konferencija po svim svojim planiranim programima realizovana i da je veliki odziv učesnika obilježio ovogodišnju konferenciju. Dodao je da će zaključci sa ovog naučnog skupa biti upućeni na relevantne adrese.
"Konferencija je protekla uspješno i naše zaključke i preporuke uputićemo resornim ministarstvima i drugim nadležnim subjektima koji vode brigu o naučno-tehnološkom razvoju u našem društvu", zaključio je Antunović.
Predsjednik naučnog odbora konferencije, Biljana Marković, prodekan za naučno-istraživački rad Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu se zahvalila svima koji su uzeli učešće u radu konferencije i istakla i pohvalila napor svih koji su učestvovali u organizaciji konferencije.
Radivoje Mitrović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izjavio je da je konferencija uspjela i da treba da bude ambicija svih da treća bude još uspješnija. On je poslao apel da se na master studijama promijeni pristup.
"Ideje su bitne. Generisati nove ideje, ohrabiti studente da sa novim idejama nastupaju i da se studenti nauče da pristupaju problemski, da postavljaju pitanja I pronalaze odgovore istakao je Mitrović.
Aleksija Đurić, asistent na Mašinskom fakultetu je bio predsjedavajući studentske sesije koja je bila posljednja sesija na ovogodišnjoj konferenciji COMETa. On je rekao da su za studentsku sesiju bila prijavljena 4 rada, od kojih su tri izložena.
"Radovi su bili zanimljivi i oni su kao takvi početak istraživačkog rada studenata", izjavio je Đurić.
Konferencija COMETa pod nazivom "Primijenjene tehnologije u mašinskom inženjerstvu" je održana na Jahorini, u hotelu "Bistrica" u periodu od 02-05. decembra.
U program rada Konferencije uvrštena su 102 naučna i stručna rada sa 230 autora i koauatora iz 11 država regiona i šire. Radovi su bili izloženi u 8 radnih sekcija. Takođe su organizovane 4 radionice i 1 okrugli sto na aktuelne teme propratnih projekata. Učešće su uzele i neke od vodećih kompanija i istraživačkih centara iz regiona, koji su predstavitli svoja tehnološka rješenja i proizvode.

Galeriju fotografija možete vidjeti ovdje.