Multimedijalna sala

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo ima opremljenu multimedijalnu učionicu iz koje se može vršiti učenje na daljinu, kroz oba vida izvođenja nastave:

  1. Da nastavnik sa Mašinskog fakulteta izvodi predavanja ciljnoj grupi koja se može nalaziti bilo gdje
  2. Da grupa studenata sluša nastavu pri čemu se predavač nalazi na drugoj lokaciji.

Kičmu sistema za učenje na daljinu čini Tandberg sistem koji je kompatibilan sa drugim sistemima kao sto je Polycom. Dakle nije neophodno da na obije tačke koje komuniciraju postoji oprema istog proizvođača.

Osim profesionalnog Tandberg sistema, Multimedijalna učionica ima i Logitec profesionalnu veb kameru, preko koje se takođe može izvoditi nastava na daljinu, pri čemu je potreban samo Internet kao medij.

Učionica je opremljena profesionalnim sistemom za osvjetljenje i ozvučenje kao podrčka izvođenju nastave na daljinu.