Katedra za proizvodno mašinstvo

Rukovodilac katedre: dr Aleksandar Košarac, vanredni profesor
Zamjenik rukovodioca katedre: dr Ranka Sudžum, docent
Sekretar katedre: Jelica Anić, ma mašinstva

Članovi katedre su:

Redovni profesori:
dr Slaviša Moljević – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Bogdan Marić – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Vanredni profesori:
dr Milija Kraišnik – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Vlado Medaković – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Aleksandar Košarac – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Saša Prodanović – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Docenti:
dr Ranka Sudžum – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Viši asistenti:
Jelica Anić, ma – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Lana Šikuljak, ma– Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Predmeti koji pripadaju katedri:

Predmeti na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu:

I ciklus studija – 240 ECTS

 • Mašinski materijali 1
 • Osnovi automatskog upravljanja
 • Organizacija i upravljanje proizvodnjom
 • Tehnika mjerenja
 • Zavarivanje i termička obrada
 • Projektovanje proizvodnih sistema
 • Mašine alatke
 • Kompjutersko upravljanje mašinama alatkama
 • Upravljanje kvalitetom
 • Nekonvencionalni postupci obrade (izborni)
 • Tehnički propisi i standardi (izborni)
 • Alati za obradu deformisanjem (izborni)
 • Mašine za obradu deformisanjem (izborni)
 • Tehnologija procesa obrade (izborni)
 • Mašine za obradu rezanjem (izborni)
 • Mašinski materijali 2
 • Osnovi menadžmenta
 • Proizvodne tehnologije
 • Obrada deformisanjem
 • Alati i pribori za obradu rezanjem
 • Obrada rezanjem
 • Ekonomika i organizacija proizvodnje (izborni)
 • Konstrukcija alata
 • Održavanje tehničkih sistema
 • Automatizacija proizvodnih sistema
 • Fleksibilni tehnološki sistemi
 • Industrijski regulatori (izborni)
 • Inženjerska ekonomija (izborni)

 

II ciklus studija – 60 ECTS

 • Planiranje eksperimenta
 • Proizvodne strategije (KAIZEN, LEAN, KANBAN, EFPS)
 • Mašine alatke nove generacije
 • CAD/CAM sistemi (izborni)
 • Inteligentno privređivanje i efektivni menadžment (izborni)
 • Virtuelno projektovanje proizvoda (izborni)
 • Totalno upravljanje kvalitetom (izborni)
 • Mjerenje i akvizicija podataka (izborni)
 • LEAN održavanje (izborni)
 • Napredne metode tehnologije plastičnog deformisanja (izborni)
 • Uspješnost održavanja (izborni)
 • Savremeni materijali u mašinstvu (izborni)
 • Projektovanje organizacije preduzeća (izborni)
 • Projektovanje i kontrola zavarenih konstrukcija (izborni)
 • Prostorna struktura i lokacija preduzeća (izborni)
 • Upravljanje robota (izborni)
 • Mjerenje, kontrola i kvalitet (izborni)
 • Digitalni sistemi (izborni)
 • Integrisani sistemi menadžmenta (IMS) (izborni)

 

Osnovne informacije o katedri:

Proizvodno mašinstvo je široko tehničko-tehnološko područje koje suštinski simbolizuje mašinsku struku. Generalno obuhvata znanja iz različitih naučnih disciplina koja omogućavaju transformaciju polaznog obratka (materijala) u konačan proizvod određene upotrebne vrijednosti. Na modulu za Proizvodno mašinstvo obrazuju se visokostručni kadrovi za rad u raznolikim i promijenljivim industrijskim okruženjima. Poslije sticanja diplome, inženjeri Proizvodnog mašinstva su sposobni da nadograđuju i prilagođavaju svoje znanje u skladu sa zahtjevima globalnog tržišta.

Razvoj proizvodnog mašinstva na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu je tekao uporedo sa razvojem Fakulteta. Naime, prvi studenti koji su školske 1994/95. godine upisali Mašinski fakultet,  studirali su prema nastavnom planu i programu Proizvodnog odsjeka, smjer Proizvodna tehnika. Kasnije je došlo do inovacija nastavnih planova i programa u skladu sa principima bolonjske deklaracije. Međutim, značajan broj predmeta koji su naučno i stručno gravitirali Katedri za proizvodno mašinstvo uvijek je pronalazio svoje mjesto u studijskim programima. Prelaskom na studijski program Mašinstvo sa modulima školske 2013/14. godine, Proizvodno mašinstvo dobija nove impulse razvoja, koji se u najvećoj mjeri manifestuju u opremanju postojećih, ali i formiranju novih Laboratorija.  Proizvodno mašinstvo danas predstavlja jedan od stubova razvoja Mašinskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.