Exam terms

ОПШТИ ПОДАЦИ

Машински факултет Источно Сарајево објављује испитне термине за следеће испитне рокове у академској 2021/2022 години:

Јануар-фебруар, април, јун-јул, септембар, октобар

– Испити за први циклус студија почињу у 10:00 часова, осим априлског и октобарског рока, као и апсолвентских рокова када почињу у 13:00 часова

– Испити за други циклус студија почињу у 13:00 часова, осим априлског и октобарског рока, као и апсолвентских рокова када почињу у 15:00 часова

– Испите је обавезно потребно пријавити

– Бројеви учионица ће бити накнадно објављени