Ispitni rokovi

OPŠTI PODACI

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo objavljuje ispitne termine za sledeće ispitne rokove u akademskoj 2022/2023 godini:

Januar-februar, april, jun-jul, septembar, oktobar

  • Ispiti za prvi ciklus studija počinju u 10:00 časova, osim aprilskog i oktobarskog roka, kao i apsolventskih rokova kada počinju u 13:00 časova
  • Ispiti za drugi ciklus studija počinju u 13:00 časova, osim aprilskog i oktobarskog roka, kao i apsolventskih rokova kada počinju u 15:00 časova
  • U dane održavanja NNV Mašinskog fakulteta ispiti koji su zakazani za 13:00 časova počinju u 14:00 časova
  • Ispite je obavezno potrebno prijaviti
  • Ispiti se prijavljuju isključivo elektronskim putem
  • Termine za prijavu ispita možete pogledati ovde (link)
  • Prijava ispita van termina za prijavu se naplaćuje prema Troškovniku UIS
  • Brojevi učionica za održavanje ispita će biti objavljeni na oglasnoj ploči