Administrativno osoblje

 1. Šehovac Vera, Sekretar fakulteta
 2. Stanišić Vera, Viši str. saradnik za  finan.-račun. poslove
 3. Vukadin Mladenka, Stručni saradnik za opšte poslove
 4. Vukadin Ljubo, Sistem inženjer u poluindustrijskoj laboratoriji
 5. Vučinić Srđan, Stručni saradnik u nastavi
 6. Mijanović Aleksandra, Bibliotekar
 7. Beribaka Milena, Stručni saradnik za studentska pitanja I i II ciklusa stud.
 8. Đukić Biljana, Referent za knjigovodstvene poslove
 9. Elez Miroslav, Laborant
 10. Đuričić Veljko, Laborant
 11. Slagalo Milijana, Tehnički sekretar
 12. Tešić Zoran, Vozač-kurir
 13. Radović Ljiljana, Operator u poluindustrijskoj laboratoriji
 14. Ćodo Venera, Spremačica
 15. Koprivica Jelena, Spremačica