Naučne konferencije i skupovi

Mašinski fakultet Istočno Sarajevo organizator je dva naučna skupa:

Kao koorganizator Mašinski fakultet Istočno Sarajevo učestvuje u organizaciji naučnih skupova:

COMETa

Više informacija o konferenciji dostupno na sajtu konferencije www.cometa.rs.ba

QFEST

Zbornik radova sa nacionalne konferencije QFEST 2017 možete pronaći ovdje.

Zbornik radova sa internacionalne konferencije QFEST 2017 možete pronaći ovdje.

Više informacija o konferenciji dostupno na sajtu konferencije www.qfest.rs.ba

IIZS Conference

Mašinski fakultet učestvuje kao koorganizator međunarodne naučne konferencije IIZS Conference (Organizator: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin).

IRMES

Mašinski fakultet bio je organizator četvrte međunarodne konferencije „IRMES 2002“. Takođe, Mašinski fakultet učestvovao je kao koorganizator međunarodne naučne konferencije „IRMES 2017“.

Više informacija o konferenciji IRMES možete pronaći na zvaničnom sajtu konferencije.