Mašinstvo

PRVA GODINA

R.BR.ŠIFRA PREDMETANAZIV PREDMETASTATUSSEMESTARBROJ ČASOVA U SEMESTRUECTS
PVLV
1.MS-06-1-001-1Mehanika 1O13206
2.MS-06-1-002-1Matematika 1O13206
3.MS-06-1-003-1Inženjerska grafikaO12306
4.MS-06-1-004-1Informatika i programiranjeO12036
5.MS-06-1-005-1Mašinski materijali 1O13116
6.MS-06-1-006-2Matematika 2O23206
7.MS-06-1-007-2Mehanika 2O23206
8.MS-06-1-008-2Otpornost materijala 1O23206
9.MS-06-1-009-2Osnovi menadžmentaO23206
10.MS-06-1-010-2Mašinski materijali 2O22014
11.MS-06-1-011-2Engleski jezik 1O21102
UKUPNO:2817560

NAPOMENA: U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.

DRUGA GODINA

R.BR.ŠIFRA PREDMETANAZIV PREDMETASTATUSSEMESTARBROJ ČASOVA U SEMESTRUECTS
PVLV
1.MS-06-1-012-3Matematika 3O33206
2.MS-06-1-013-3Mehanika 3O33206
3.MS-06-1-014-3Mašinski elementi 1O33206
4.MS-06-1-015-3Otpornost materijala 2O33206
5.MS-06-1-016-3ElektrotehnikaO32104
6.MS-06-1-017-3Engleski jezik 2O31102
7.MS-06-1-018-4TermodinamikaO43206
8.MS-06-1-019-4Mehanika fluidaO43206
9.MS-06-1-020-4Mašinski elementi 2O43206
10.MS-06-1-021-4Proizvodne tehnologijeO43116
11.MS-06-1-022-4Numeričke metode u inženjerstvuO43206
UKUPNO:3019160

NAPOMENA: U silabusima predmeta su napisana imena nastavnika i saradnika, koji su izvodili nastavu u akademskoj godini kada je studijski program licenciran.