Laboratorija za primijenjenu mehaniku i mašinske konstrukcije

Rukovodilac laboratorije: doc. dr Nikola Vučetić
Kontakt: 057/340-847, lok. 102
E-pošta: nikola.vucetic@ues.rs.ba

Oprema i djelatnosti laboratorije:

1. Razvoj novih mjernih uređaja i nadzorno-dijagnostičkih sistema

Modularni mjerno-akvizicioni sistem

Programski paket LabView Full Development System

Probni sto za dinamička ispitivanja

2. Vibrodijagnostička ispitivanja i analize

Modularni prenosni analizator vibracija CMXA 75

Dvokanalni analizator

3. Mjerenje i analiza buke

Zaštita okoline (praćenje buke u gradovima)

Zdravlje i bezbjednost (praćenje buke u pogonima i na radnim mjestima)

Akustika građevinskih objekata

Industrija

4. Numerička analiza konstrukcija i mjerenje zaostalih napona kompleksnih sistema

DynaLog Strain Meter

5. Termovizija

Temperaturni opseg od -20 do 15000C

FLIR E4:
Osjetljivost 0,150C
Vidno polje: 450x340

SKF TKTI 31:
Osjetljivost 0,060C
Snimanje do 5 temperatura sa posebnom emisijom istovremeno
Audio zapis

6. Program balans mašina

Balanser CMXA

7. Mjerenje sile

AXIS FB10K

Opseg 10 kN

8. 3D skener

NextEngine

3600 rotirajući sto
Izlazni formati: STL, OBJ, VRML, XYZ, PLY

9. Ispitivanje tvrdoće materijala

HARTIP 1000

Mjerenje tvrdoće po Leeb-u

Skale: HL/HRC/HRB/HB/HV/HS

Radna temperatura od -10 do +450C

10. Obuke i seminari

Naš rad je usklađen sa odgovarajućim propisima, standardima i preporukama iskazanim kroz korišćenje odgovarajućih ISO, EN i BAS standarda i preporuka.

Djelatnost Laboratorije za primijenjenu mehaniku i mašinske konstrukcije u oblasti konstrukcija

 • Unapređenje procesa razvoja i konstruisanja proizvoda;
 • Modeli, osnovni principi i metode u RP;
 • Razvoj i izbor metoda za: planiranje cilja; analizu cilja: struktuiranje problema; traženje alternativnih rješenja; određivanje radnih karakteristika proizvoda; donošenje odluka; osiguranje postizanja cilja;
 • Modeliranje tehničkih sistema u području funkcije, fizičkih efekata i oblika;
 • Pravila, principi kao i mjesto i uloga oblikovanja u razvoju proizvoda;
 • Proračun i strukturna analiza konstrukcija za eksploatacione uslove;
 • Struktuiranje problema u RP;
 • Razvoj i konstruisanje varijantnih proizvoda;
 • Ekološki aspekti u razvoju proizvoda;
 • Metodološki pristup razvoju proizvoda sa aspekta tehnologičnosti;
 • Vizualizacija i interakcija u razvoju proizvoda;
 • Životni ciklus proizvoda (PLM) i informacioni sistemi;
 • Životni ciklus sistema znanja i programski paketi za sisteme znanja;
 • Metode modeliranja i optimizacije procesa razvoja proizvoda;
 • Upravljanje inovacijama i tehnologijom u RP;
 • Organizacija učenja kao fokus menadžmenta znanja;
 • Menadžment ljudskim resursima u procesu razvoja proizvoda;
 • Transfer znanja i efikasno iskorišćenje raspoloživog znanja.Timski rad. Evaluacija kompetencija učesnika u timu;
 • Menadžment varijantnim rješenjima i kompleksnošću;
 • Upravljanje inovacionim kooperativnim projektima;
 • Razvoj i primjena metoda za donošenje odluka u RP;
 • Primjena metoda za osiguranje postizanja cilja;
 • Razvoj i konstruisanje prenosnika snage (reduktora i multiplikatora – zupčastih, pužnih, lančanih, kaišnih, frikcionih, planetnih prenosnika, varijatora, mjenjača, kombinovanih prenosnika);
 • Proračun pouzdanosti prenosnika snage;
 • Ispitivanje i dijagnostika mašinskih sistema i konstrukcija;
 • Razvoj i primjena aplikativnih softvera za konstruisanje;
 • Saradnja sa pojedinim radnim organizacijama na planu formiranja zajedničkih istraživačko-razvojnih timova;
 • Saradnja sa pojedinim radnim organizacijama na planu istraživanja i razvoja mašina različite namjene prema zahtjevima industrije;
 • Saradnja sa naučno-istraživačkim centrima u svjetu na planu izrade zajedničkih projekata EU (FP7, DAAD, Tempus, i dr.);
 • Saradnja sa naučno-istraživačkim centrima u svijetu na planu globalnog razvoja proizvoda;
 • Iniciranje kod državnih institucija i organa lokalne vlasti razvoj privrednog sistema u skladu sa svjetskim standardima za razvoj kvalitetnih, tržišno konkurentnih proizvoda;
 • Predlaganje i izrada idejnih rješenja za uvođenje svjetskih standarda za održivi razvoj za postojeće i novooformljene privredne i uslužne subjekte u njihov sistem poslovanja;
 • Davanje preporuka novih metoda u organizovanju poslovanja, kako bi se pomoglo preduzećima da se usmjere na razvoj i proizvodnju kvalitetnih, tržišno konkurentnih proizvoda, u cilju opstanka na tržištu;
 • Organizovanje CAD/CAE seminara korisnicima aplikativnih softvera u oblasti modeliranja, izrade konstrukcione dokumentacije, simulacija, primene metode konačnih elemenata u analizi naponsko deformacionog stanja konstrukcija (Solid Works, INVENTOR, Solid Edge, CATIA, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Ansys, NASTRAN, PATRAN,…);
 • Razvoj i definisanje postupaka tehničke dijagnostike u procesu održavanja mašinskih postrojenja, prenosnika, željezničkih vozila.
 • Upravljanje projektima razvoja inoviranih proizvoda, u nacionalnim i inetrnacionalnim okvirima;
 • Inovacioni menadžment, transfer znanja;
 • Organizovanje edukativnih aktivnosti (obuke, kurseva, treninga, seminara, konferencija) za studente drugih visokoškolskih ustanova i inženjere iz prakse, u prostorijama centra ili na licu mjesta (u preduzećima ili kompanijama).

Slika 1. Područje primjene CAD, CAM, CAP, CAE, CIM, CAA i CAT sistema

U prilogu su neki primjeri razvoja inoviranih proizvoda, kao rezulatat rada studenata, uz korištenje postojećih znanja iz oblasti mašinskih konstrukcija i integrisanog razvoja proizvoda.

Slika 2. 3D prikaz mašine za istovremeno sječenje i cijeđenje jabučastog voća

Slika 3. 3D prikaz mašine za istovremeno sječenje i cijeđenje jabučastog voća (pogled odozgo)

Slika 4. Mašina za rezanje i bušenje keramičkih pločica

Slika 5. 3D model alata za bušenje keramičkih pločica

Slika 6. 3D model mašine za izvlačenje trupaca