Katedra za termoenergetiku i procesno mašinstvo

Rukovodilac katedre: dr Goran Orašanin, vanredni profesor
Zamjenik rukovodioca katedre: dr Davor Milić, docent
Sekretar katedre: Krsto Batinić, ma

Članovi katedre su:

Redovni profesori:
dr Dušan Golubović, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Stojan Simić, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Vanredni profesori:
dr Goran Orašanin, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Srđan Vasković, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Viši asistenti:
Jovana Blagojević, ma, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
Krsto Batinić, ma, Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Predmeti koji pripadaju KTEPM na MFIS su:

I ciklus studija, 240 ECTS

 • Kompjuterske simulacije procesa
 • Transportni procesi
 • Uvod u energetiku i procesnu tehniku
 • Tehnologija obnovljivih izvora energije
 • Transport fluida cijevima (izborni)
 • Termoenergetska postrojenja
 • Grijanje i ventilacija
 • Projektovanje procesnih sistema
 • Energetsko procesna mjerenja i upravljanje
 • Hemijske i biohemijske operacije i aparati (izborni)
 • Tehnologija reciklaže otpada (izborni)
 • Turbine u industriji (izborni)
 • Pumpe, kompresori i ventilatori (izborni)
 • Hidraulika i pneumatika
 • Termodinamika
 • Mehanika fluida
 • Toplotni i difuzioni aparati
 • Uljna hidraulika i pneumatika
 • Peći u industriji
 • Procesi i oprema za zaštitu životne sredine
 • Sušenje i higrotermički procesi (izborni)
 • Hidraulika i pneumatika (izborni)
 • Tehnika klimatizacije
 • Rashladna postrojenja
 • Mehaničke operacije i uređaji
 • Kogeneracija i sistemi daljinskog grijanja (izborni)
 • Kotlovi u industriji (izborni)
 • Tehnika prečišćavanja gasova (izborni)
 • Goriva i maziva (izborni)

 

II ciklus studija, 60 ECTS

 • Planiranje eksperimenta
 • Termoenergetska analiza procesa
 • Procesna energetika
 • Projektovanje i eksploatacija termoenergetskih postrojenja (izborni)
 • Procesi i postrojenja zaštite životne sredine (izborni)
 • Industrijska i komunalna termoenergetska postrojenja (izborni)
 • Biotehnologija (izborni)
 • Primjena tehnologija obnovljivih izvora energije (izborni)
 • Upravljanjem otpadom i otpadnim vodama (izborni)
 • Sistemi klimatizacije, grijanja i hlađenja (izborni)
 • Zaštita vazduha (izborni)

Osnovne informacije o katedri:

KTEPM formirana je odlukom Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu oktobar 2014.god., a ispunjenjem zakonskih uslova za rad konstituisana je u martu 2016.god.

Pravilnikom o organizaciji i radu katedri na UIS i odlukama Senata određena je matičnost, organizacija, način osnivanja, nadležnosti, kompetencije, način rada, obaveze i odgovornosti.

KTEPM objedinjuje nastavno- naučno, saradničko i naučno istraživačko osoblje iz oblasti termoenergetike i procesnog mašinstva bez obzira u kojoj su organizacionoj jedinici dominantno angažovani.

Matičnost KTEPM je na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Personalni sastav KTEPM utvrđuje se na početku svake školske godine i čine ga odgovorni nastavnici i saradnici na predmetima u nadležnosti KTEPM, koji se izvode na organizacionim jedinicama UIS.

Osnovna djelatnost KTEPM vezana je za modul energetsko procesno mašinstvo na Mašinskom fakultetu Istočno Sarajevo.Katedra je nadležna i za predmete KTEPM i izbore odgovarajućih odgovornih nastavnika i saradnika na drugim organizacionim jedinicama ( FPM Trebinje, Saobraćajni fakultet Doboj, ETF Istočno Sarajevo, Pedagoški fakultet Bijeljina, Tehnološki fakultet Zvornik,..).

KTEPM pruža naučnu, stručnu i personalnu podršku Centru za termotehniku i procesnu tehniku CETEP na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu.

Predmeti u nadležnosti KTEPM relevantni su za sljedeće oblasti:

 • Termoenergetska i procesna postrojenja
 • Termotehničke instalacije
 • Klimatizacija, grijanje i hladjenje
 • Daljinsko grijanje
 • Termoenergetska oprema: razmjenjivači, kondenzatori, isparivači, kotlovi, rashladni tornjevi, toplotne pumpe
 • Termoenergetska, termotehnička i procesna mjerenja
 • Obnovljivi izvori energije: solarna, geotermalna, hidroenergija malih tokova, vjetroenergija, biomasa
 • Postrojenja za prečišćavanje
 • Reciklaža otpada
 • Energijska efikasnost
 • Sistemi zaštite okoline.

Naučno istraživački i stručni poslovi KTEPM su:

 • Analiza termoenergetskih i procesnih postrojenja
 • Izrada studija i projekata
 • Eksperimentalna istraživanja u laboratorijskim uslovima i u eksploataciji
 • Izvodjenje garantnih i pogonskih mjerenja
 • Izvođenje seminara i stručnih radionica
 • Obrazovanje studenata i inženjera
 • Učešće u domaćim i međunarodnim projektima
 • Razvoj i primjena novih tehnologija
 • Učešće prijedlogu podsticajnih mjera
 • Povećanje energijske efikasnosti