Katedra za primijenjenu mehaniku

Osnovna namjena Katedre za primijenjenu mehaniku je da omogući studentima uspješno usvajanje osnovnih znanja iz fundamentalnih predmeta osnovnog dijela studija, a koji su neophodni za uspješno savladavanje gradiva u okviru kasnijeg usmjerenog studiranja na fakultetu. Na Katedri se izučavaju oblasti na kojim se stiču znanja potrebna za analizu i proračun bitnih parametara tehničkih sistema (sile, zakoni kretanja, dimenzionisanje, bilans mehaničke energije), što je preduslov za savladavanje problematike vezane za proučavanje brojnih tehničkih oblasti u mašinskoj tehnici (konstruisanje, motori i vozila, proizvodni procesi, itd.)

Rukovodilac katedre: dr Nebojša Radić, redovni profesor
Zamjenik rukovodioca katedre: dr Dejan Jeremić, vanredni profesor
Sekretar katedre: dr Dejan Jeremić, vanredni profesor

Članovi katedre su:

Redovni profesori:
dr Ranko Antunović – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo
dr Nebojša Radić – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Vanredni profesori:
dr Dejan Jeremić – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Docenti:
dr Nikola Vučetić – Mašinski fakultet Istočno Sarajevo

Predmeti koji pripadaju katedri:

Predmeti na Mašinskom fakultetu u Istočnom Sarajevu:

I ciklus studija – 240 ECTS

 • Mehanika 1
 • Mehanika 3
 • Otpornost materijala 2
 • Mehanika 4
 • Mehanika mašina (mehanizmi) (izborni)
 • Metod konačnih elemenata
 • Mehanika 2
 • Otpornost materijala 1
 • Numeričke metode u inženjerstvu
 • Modelovanje i simulacije (izborni)
 • Teorija mehanizama (izborni)
 • Vibracije i buka (izborni)
 • Mehatronika

 

II ciklus studija – 60 ECTS

 • Planiranje eksperimenta
 • Teorija metode konačnih elemenata
 • Mehanika mehanizama i mašina (izborni)
 • Mehanika robota i manipulatora (izborni)
 • Oscilacije i stabilnost kompozitnih ploča i ljuski (izborni)
 • Projektovanje nadzorno dijagnostičkih sistema (izborni)

Laboratorije:

 • Laboratorija za primijenjenu mehaniku i mašinske konstrukcije
 • Rukovodilac laboratorije: dr Ranko Antunović, redovni profesor

Osnovne informacije o katedri:

Glavni zadatak Katedre za primijenjenu mehaniku je obrazovanje i istraživanje u oblasti mehanike krutih i čvrstih tijela. Nastavni proces se organizira prema zahtjevima ECTS sistema, a nastavni planovi i programi se stalno analiziraju, te osavremenjuju i poboljšavaju. Brojni udžbenici, knjige i skripte su objavljeni od strane nastavnog osoblja, a u završnoj pripremi za štampu su i neki novi, tako da je izdavačka aktivnost stalna na katedri.

U sklopu katedre je i Laboratorija za primijenjenu mehaniku i mašinske konstrukcije. Laboratorija raspolaže sa određenim brojem instrumenata i opreme, a u proceduri je osavremenjivanje i nabavka nove opreme.

Članovi katedre imaju zadatak stalnog usavršavanja, što se ogleda u sticanju akademskih zvanja te stručnog usavršavanja. Članovi katedre učestvuje i na brojnim naučnim skupovima. Katedra ima aktivnu saradnju s ostalim katedrama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te drugim naučno-istraživačkim institucijama u zemlji i inostranstvu. Ostvaruje se i dobra saradnja i sa privrednim subjektima.