Biblioteka

Biblioteka Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo je posebna jedinica namjenjena potrebama nastave i naučno-istraživačkog rada koju mogu koristiti nastavno osoblje i studenti. Biblioteka Mašinskog fakulteta Istočno Sarajevo sadrži preko 6000 bibliotečkih jedinica, monografskih i serijskih publikacija. Biblioteka, takođe, sadrži i preko 450 doktorskih, magistarskih, master i diplomskih radova. Korisnici biblioteke imaju na raspolaganju čitaonicu koja odgovara potrebama Mašinskog fakulteta.