Raspored predavanja

ZIMSKI SEMESTAR 2022/2023

Nastava za studente prvog ciklusa studija počinje 03.10.2022. godine.

RASPORED PREDAVANJA

LJETNI SEMESTAR 2022/2023

Nastava za studente prvog i drugog ciklusa studija počinje 27.02.2023. godine.

RASPORED PREDAVANJA

Zbog trenutne epidemiološke situacije nastava će biti organizovana u skladu sa preporukama Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, s ciljem zaštite studenata i nastavnog osoblja.