Mehanička tehnologija obrade drveta (MTOD)

PRVA GODINA

R.BR.ŠIFRA PREDMETANAZIV PREDMETASTATUSSEMESTARBROJ ČASOVA U SEMESTRUECTS
PV
1.O–1.5–ZP.1Matematika 1O145306
2.O–1.5–ZP.2Mehanika 1 (Statika)O145306
3.O–1.5–ZP.3Inženjerska grafikaO130456
4.O–1.5–ZP.4Informatika i programiranjeO130456
5.O–1.5–ZP.5Mašinski materijali 1O145306
6.O–2.5–ZP.6Matematika 2O245306
7.O–2.5–ZP.7Mehanika 2 (Kinematika)O245306
8.O–2.5–ZP.8Otpornost materijala 1O245306
9.O–2.5–ZP.9Osnovi menadžmentaO330154
10.O–2.3–ZP.10Mašinski materijali 2O230154
11.O–2.2–ZP.11Engleski jezik 1O215152
UKUPNO ČASOVA AKTIVNE NASTAVE:420330
UKUPNO ECTS60

DRUGA GODINA

R.BR.ŠIFRA PREDMETANAZIV PREDMETASTATUSSEMESTARBROJ ČASOVA U SEMESTRUECTS
PV
12.O–3.5–ZP.12Matematika 3O345306
13.O–3.5–ZP.13Mehanika 3 (Dinamika)O345306
14.O–3.5–ZP.14Mašinski elementi 1O345306
15.O–3.5–ZP.15Otpornost materijala 2O345306
16.O–3.3–ZP.16ElektrotehnikaO245306
17.O–3.2–ZP.17Engleski jezik 2O315152
18.O–4.5–ZP.18TermodinamikaO445306
19.O–4.5–ZP.19Mehanika fluidaO445306
20.O–4.5–ZP.20Mašinski elementi 2O445306
21.O–4.5–ZP.21Proizvodne tehnologijeO445306
22.O–4.5–ZP.22Numeričke metode u inženjerstvuO445306
UKUPNO ČASOVA AKTIVNE NASTAVE:450300
UKUPNO ECTS60