Испитно тијело за атестирање возила

На Машинском факултету вршимо атестирање возила код замјене погонског агрегата, реконструкције и преправке возила, уградње система за погон на течни нафтни гас и низ других активности.

Радно вријеме:
сваким радним даном од 8 до 12 часова.

Радни тим:
Проф. др Мирослав Милутиновић, дипл. инж. маш.
Доц. др Саша Продановић, дипл. инж. маш.
Спасоје Трифковић, дипл. инж. маш.

Контакт:
Машински факултет Источно Сарајево
Вука Караџића 30
71123 Источно Сарајево
057/343-060
065/635-213
065/676-893
065/864-574

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА У ПОСТУПКУ АТЕСТИРАЊА

# Врста испитивања Цијене у КМ без ПДВ Категорија возила
1. Верификација бројева на погонском агрегату и шасији возила 100 Л, М1, Н1, О1 и О2
120 М2, М3, Н2, Н3, О3, О4, Т, Ц и радне машине
2. Укуцавање бројева на погонски агрегат или шасију возила, с верификацијом броја 150 Л, М1, Н1, О1 и О2
200 М2, М3, Н2, Н3, О3, О4, Т, Ц и радне машине
3. Испитивање возила код замјене погонског агрегата 150 Л, М1, Н1
200 М2, М3, Н2, Н3, Т, Ц и радне машине
4. Испитивање возила код ремонта погонског агрегата 400 Л, М1, Н1
500 М2, М3, Н2, Н3, Т, Ц и радне машине
5. Испитивање возила код замјене каросерије возила 300 Л, М1, Н1, О1 и О2
400 М2, М3, Н2, Н3, О3, О4, Т, Ц и радне машине
6. Испитивање возила код реконструкције или преправке возила 300 М1, Н1
400 М2, М3, Н2, Н3
7. Испитивање код састављања возила 300 Л, М1, Н1
450 М2, М3, Н2, Н3, Т, Ц и радне машине
8. Испитивање возила у складу са међународним прописима на снази у БиХ 300 Н1, О1, О2
400 Н2, Н3, О3, О4
9. Утврђивање техничких карактеристика возила 150 Л, М1, Н1, О1 и О2
200 М2, М3, Н2, Н3, О3, О4, Т, Ц и радне машине
10. Испитивање возила код уградње система двојних / помоћних команди 200 Л, М1, Н1
300 М2, М3, Н2, Н3
11. Испитивање возила код израде нових конструкција возила 600 Л, М1, Н1, О1 и О2
900 М2, М3, Н2, Н3, О3, О4, Т, Ц и радне машине
12. Испитивање возила код уградње система за погон возила на алтернативна горива 150 М1, Н1
М2, М3, Н2, Н3
13. Испитивање возила код осталих промјена 150 + 50 по радном часу испитивача (макс. 250) Л, М1, Н1, О1 и О2
250 + 50 по радном часу испитивача (макс. 350) М2, М3, Н2, Н3, О3, О4, Т, Ц и радне машине