• Laboratorija za primijenjenu mehaniku i mašinske konstrukcije
  • Laboratorija za CNC mašine alatke i CIM sisteme
  • Laboratorija za zavarivanje i ispitivanje materijala