Mašinski fakultet Istočno Sarajevo za studijske program Mašinstvo osnovnih i master studija, licencirao je module pod sledećim nazivima: Proizvodno mašinstvo, Inženjerski dizajn proizvoda i Termoenergetika i procesno mašinstvo. Studenti se osposobljavaju za primjenu stečenih znanja u navedenim oblastima, a centri pomažu u realizaciji nastavno- naučnih programa datih modula, u dodatnoj edukaciji inženjera (bachelor i master nivoa), kao i rešavanju konkretnih problema u kompanijama mašinske industrije i tehnike uopšte.

Centar za mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, CeKORIN ima za cilj viši stepen organizovanosti, radi omogućavanje dostizanja kompleksnijeg nivoa znanja iz oblasti mašinskih konstrukcija, razvoja proizvoda i procesa, te inženejringa uopše, kako za studente mašinskih fakulteta, tako i za inženjere i sva tehnička lica koja rade u kompanijama mašinske indsutrije, te industrije uopšte. Kroz rad Centra realizuje se nabavka i primjena savremene opreme (hardverske, softverske, laboratorijske) za rješavanje konkretnih pitanja, iz date oblasti.
Potpuni naziv centra je:
UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU (UES)
MAŠINSKI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO (MF)
(CENTAR ZA MAŠINSKE KONSTRUKCIJE, RAZVOJ I INŽENJERING (CeKORIN))  
CeKORIN djeluje u skladu sa Statutom Mašinskog fakulteta i Statutom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Vizija: Dostizanje liderske pozicije u okruženju pružanjem usluga konsaltinga, obuke (transfera znanja) i korištenja metoda i sistema razvoja novih i inoviranih proizvoda i procesa, u cilju podizanja rejtinga postojećih nacionalnih kompanije mašinske industrije i drugih srodnih privrednih grana na tržištu regiona, kao i šire. Podizanje nivoa znanja studenata i inženjera tehnike iz oblasti konstruisanja i razvoja proizvoda i procesa, koji uključuje metode, procese, menadžment, dizajn elemenata i parcijalne sisteme za kreiranje tehničkih sistema, kao sto su metode i sistemi za konstrukciju i testiranje prototipova, u cilju korištenja optimalnih performansi individualaca, u okviru timskog rada, pri realizaciji projekata, naročito internacionalnog karaktera (projekti zasnovani na međunarodnoj saradnji i kooperaciji).

Misija: Misija centra je primjena kompleksnih metoda i sistema u razvoju proizvoda, odnosno sistematski pristup traženja, nalaženja i ocjene, odnosno izbora konstrukcionog (dizajnerskog) rješenja, u cilju dobijanja kvalitetnih, tržišno konkurentnih proizvoda, kao i transfera znanja pri uočenim nedostacima u edukaciji studenata i inženjera tehnike.
 
1. Djelatnost CEKORIN

Djelatnost i istraživanja u okviru CeKORIN-a obuhvataju sledeće oblasti:

 • Unapređenje procesa razvoja i konstruisanja proizvoda;
 • Modeli, osnovni principi i metode u RP
 • Razvoj i izbor metoda za: planiranje cilja; analizu cilja: struktuiranje problema; traženje alternativnih rješenja; određivanje radnih karakteristika proizvoda; donošenje odluka; osiguranje postizanja cilja.
 • Modeliranje tehničkih sistema u području funkcije, fizičkih efekata i oblika;
 • Pravila, principi kao i mjesto i uloga oblikovanja u razvoju proizvoda;
 • Proračun i strukturna analiza konstrukcija za eksploatacione uslove;
 • Struktuiranje problema u RP.
 • Razvoj i konstruisanje varijantnih proizvoda
 • Ekološki aspekti u razvoju proizvoda
 • Metodološki pristup razvoju proizvoda sa aspekta tehnologičnosti;
 • Vizualizacija i interakcija u razvoju proizvoda
 • Životni ciklus proizvoda (PLM) i informacioni sistemi;
 • Životni ciklus sistema znanja i programski paketi za sisteme znanja.
 • Metode modeliranja i optimizacije procesa razvoja proizvoda;
 • Upravljanje inovacijama i tehnologijom u RP
 • Organizacija učenja kao fokus menadžmenta znanja;
 • Menadžment ljudskim resursima u procesu razvoja proizvoda.
 • Transfer znanja i efikasno iskorišćenje raspoloživog znanja.Timski rad. Evaluacija kompetencija učesnika u timu.
 • Menadžment varijantnim rješenjima i kompleksnošću.
 • Upravljanje inovacionim kooperativnim projektima.
 • Razvoj i primjena metoda za donošenje odluka u RP
 • Primjena metoda za osiguranje postizanja cilja.
 • Razvoj i konstruisanje prenosnika snage (reduktora i multiplikatora - zupčastih, pužnih, lančanih, kaišnih, frikcionih, planetnih prenosnika, varijatora, mjenjača, kombinovanih prenosnika)
 • Proračun pouzdanosti prenosnika snage.
 • Ispitivanje i dijagnostika mašinskih sistema i konstrukcija.
 • Razvoj i primjena aplikativnih softvera za konstruisanje.
 • Saradnja sa pojedinim radnim organizacijama na planu formiranja zajedničkih istraživačko-razvojnih timova.
 • Saradnja sa pojedinim radnim organizacijama na planu istraživanja i razvoja mašina različite namjene prema zahtjevima industrije.
 • Saradnja sa naučno-istraživačkim centrima u svjetu na planu izrade zajedničkih projekata EU (FP7, DAAD, Tempus, i dr.).
 • Saradnja sa naučno-istraživačkim centrima u svijetu na planu globalnog razvoja proizvoda.
 • Iniciranje kod državnih institucija i organa lokalne vlasti razvoj privrednog sistema u skladu sa svjetskim standardima za razvoj kvalitetnih, tržišno konkurentnih proizvoda.
 • Predlaganje i izrada idejnih rješenja za uvođenje svjetskih standarda za održivi razvoj za postojeće i novooformljene privredne i uslužne subjekte u njihov sistem poslovanja.
 • Davanje preporuka novih metoda u organizovanju poslovanja, kako bi se pomoglo preduzećima da se usmjere na razvoj i proizvodnju kvalitetnih, tržišno konkurentnih proizvoda, u cilju opstanka na tržištu.
 • Organizovanje CAD/CAE seminara korisnicima aplikativnih softvera u oblasti modeliranja, izrade konstrukcione dokumentacije, simulacija, primene metode konačnih elemenata u analizi naponsko deformacionog stanja konstrukcija (Solid Works, INVENTOR, Solid Edge, CATIA, Pro/ENGINEER, AutoCAD, Ansys, NASTRAN, PATRAN,...)
 • Razvoj i definisanje postupaka tehničke dijagnostike u procesu održavanja mašinskih postrojenja, prenosnika, željezničkih vozila.
 • Upravljanje projektima razvoja inoviranih proizvoda, u nacionalnim i inetrnacionalnim okvirima.
 • Inovacioni menadžment, transfer znanja;
 • Organizovanje edukativnih aktivnosti (obuke, kurseva, treninga, seminara, konferencija) za studente drugih visokoškolskih ustanova i inženjere iz prakse, u prostorijama centra ili na licu mjesta (u preduzećima ili kompanijama).
 

Slika 1. Područje primene CAD, CAM, CAP, CAE, CIM, CAA i CAT sistema

 
U prilogu su neki primeri razvoja inoviranih proizvoda, kao rezulatat rada studenata, uz korištenje postojećih znanja iz oblasti mašinskih konstrukcija i integrisanog razvoja proizvoda.
 
 

Slika 2. 3D prikaz mašine za istovremeno sečenje i ceđenje jabučastog voća

 
 
Slika 3. 3D prikaz mašine za istovremeno sečenje i ceđenje jabučastog voća (pogled odozgo)
 
 
Slika 4. Mašina za rezanje i bušenje keramičkih pločica
 
 
Slika 5. 3D model alata za bušenje keramičkih pločica
 
 

Slika 6. 3D model mašine za izvlačenje trupaca

 

Najnovije informacije

Инжењерска графика, ...

I колоквијум, који је одржан 13.11.2017. године, ...

Технологија рециклаже и ...

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е   За студенте четврте ...

Инжењерска графика, ...

Завршни испит ће се одржати у петак 17.11.2017. ...

Основи аутоматског ...

Резултати испитаизпредмета Основи аутоматског ...

Tehnika mjerenja - ...

Rezultati pismenog ispita održanog 14.11.2017. ...

Отпорност материјала 1, ...

Усмени испит из предмета Отпорност материјала 1 ...

Online prijava ispita

KONTAKTIRAJTE NAS

MAŠINSKI FAKULTET
Vuka Karadžića 30
71126 Lukavica, Istočno Sarajevo
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
☏ +387 (0) 57 340 847
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Scroll to top